Ders Adı Gıda İşletmelerinde Projelendirme
Ders Kodu GIT-224
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Hidayet SAĞLAM
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bağımsız çalışma yapabilme ve kendi kendine öğrenme becerisi kazandırmak İletişim becerisini geliştirmek; takım içerisinde uyumlu çalışabilme becerisi kazandırmak Ulaşılan kaynakların çalışmada nasıl kullanılabileceğine dair bilgi ve beceri kazandırılması Araştırma konusu ile ilgili birincil ve ikincil kaynaklara ulaşma becerisinin elde edilmesi Araştırma yaparak bilimsel bir konuyu analiz edebilme, parçalara ayırabilme Bir raporda veya çalışmada gerekli olabilecek bilgisayar, yazılım, internet ve anket (proje, deney) çalışması yapma becerisi kazandırmak Bir raporu etkili bir şekilde ve yazım kurallarına uygun yazabilme becerisi kazanmak Yürütülen bir çalışmayı sözlü sunma yeteneğini geliştirmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilimsel çalışma kuralları ve etiğine uygun olarak öğrencinin mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencinin mesleki ilgisini ve bilgi derinliğini arttırmak
Dersin Amacı Okulu bitirme aşamasına gelmiş bir öğrencinin, mesleği ile ilgili bir konuda derinlemesine araştırma yapması, çalışma konusuyla ilgili kendisini geliştirmesi, yaptığı çalışmayı önceden belirlenmiş şartlara uygun olarak raporlayabilmesi ve bunları etkin sunabilmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Çalışma konularının öğrencilere dağıtılması
2 Araştırma yöntemlerinin genel tanıtımı ve araştırmanın planlanması
3 Araştırmalarda birincil ve ikincil kaynaklara ulaşma
4 Ulaşılan kaynakların derlenmesi süreci, metin aktarma ve aktarma çeşitleri
5 Projenin geliştirilmesi / anket düzenleme / örnek anketler / örnek projeler
6 Çalışmanın içindekiler ve bölümlerin hazırlanması
7 Önsöz, özet, tablo, şekil ve grafiklerin hazırlanması ve gösterilmesi
8 Kaynakçanın düzenlenmesi
9 Yazım kurallarına uyumun denetlenmesi, hatalarının giderilmesi
10 Çalışmada elde edilen sonuçların değerlendirilmesi
11 Bilimsel çalışmalarda etik
12 Sunum Teknikleri / Çalışma sunumunun hazırlanması
13 Çalışmaların toplu sunumu / Çalıştay
14 Çalışmaların toplu sunumu / Çalıştay
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki eğitim konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak ve kendi alanındaki temel kavramları öğrenmek 4
2 Gıda ürünleri alanında gerekli bilgilerin elde edilmesinde ve kullanılmasında başarılı bireyler yetiştirmek 4
3 Elde ettiği teorik bilgileri pratikte uygulama becerisini gösterebilmek 4
4 Bireysel ve grup çalışması yapabilme becerisi kazandırmak 5
5 Gıda sektöründe kullanılan alet ve ekipmanları tanıma ve çalışma prensiplerini anlamalarını sağlamak 3
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 3
7 Gıda ürünleri alanında meydana gelen gelişmeleri takip edebilecek ve makinelerin kullanımını sağlayacak kadar İngilizce bilgisine sahip olmak 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Gıda sektöründe sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 4
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 3
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 1 8
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Seyidoğlu, Halil, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, 2003, İstanbul Al, Hamza, Bilimsel Araştırma Yöntemleri Akademik Yazım Kuralları, Sakarya Kitabevi, 2007, Sakarya Türkbal, Aydın, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yazma Teknikleri, Aktif Yayınevi, 2003, İstanbul
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)