Ders Adı Gıda Kalite Kontrol ve Mevzuatı
Ders Kodu GIT-226
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Şerife ÇEVİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kalite güvence sistemlerini bilir ISO 9000 ve serisini bilir ISO 14000 ve serisini bilir ISO 22000 ve serisini bilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kalitenin tanımı, kalite kontrolü, kalite kontrolünün aşamaları. Gıdaların görünüş özellikleri. Gıdaların renk özellikleri. Gıdaların kinestetik özellikleri. Viskozite ve kıvam. Gıdaların lezzet özellikleri. Gıdaların duyusal değerlendirmesi.Uluslararası ve ulusal kuruluşlar, kodeks alimentarius, istatistiksel kalite kontrolü
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kalite kontrolü, kalite kontrolünün aşamalarını öğrenmek
Dersin Amacı Kaliteli ürün elde edilmesinde dikkat edilmesi gereken hususları öğrenmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kalite kontrol bölümünün sorumlulukları ve organizasyonu
2 Kalite kontrol uygulamasında genel ilkeler
3 Renk ve parlaklık
4 Viskozite ve konsistens
5 Şekil ve boyutlar
6 Kusurlar
7 Tekstür
8 Aroma
9 Gıdaların duyusal değerlendirme yöntemleri
10 Gıdaların duyusal değerlendirme yöntemleri
11 İstatiksel işlem kontrol
12 Gıda maddelerinden örnek alma, saklama ve analize hazırlama
13 Gıda kontrolu yapan kuruluşlar
14 Kodeks alimentarius, gıda maddeleri tüzüğü
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki eğitim konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak ve kendi alanındaki temel kavramları öğrenmek 5
2 Gıda ürünleri alanında gerekli bilgilerin elde edilmesinde ve kullanılmasında başarılı bireyler yetiştirmek 4
3 Elde ettiği teorik bilgileri pratikte uygulama becerisini gösterebilmek 3
4 Bireysel ve grup çalışması yapabilme becerisi kazandırmak 0
5 Gıda sektöründe kullanılan alet ve ekipmanları tanıma ve çalışma prensiplerini anlamalarını sağlamak 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Gıda ürünleri alanında meydana gelen gelişmeleri takip edebilecek ve makinelerin kullanımını sağlayacak kadar İngilizce bilgisine sahip olmak 1
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
9 Gıda sektöründe sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 4
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 4
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 2 3 6
Sunum 0 0 0
Proje 3 10 30
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 122    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Altuğ, T., Ova, G., Demirağ, K., Kurtcan, Ü., 2000. Gıda Kalite Kontrolü. Ege Üniversitesi Basımevi. Bornova, İzmir, Türkiye. 2-Başoğlu, F., 1999. Gıda Kalite Kontrol. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Notları:50. Bursa, Türkiye.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)