Ders Adı Yönlendirilmiş Çalışma
Ders Kodu GIT-217
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Didem AKPINAR KANKAYA
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Öğrencinin mesleğine yönelik bir konuda bilimsel çalışma kuralları ve etiğine uygun olarak araştırma yapması, raporlaması ve sözlü olarak sunması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilere mesleği ile ilgili bir konuda derinlemesine araştırma yapabilme, çalışma konusuyla ilgili kendisini geliştirebilme, yaptığı çalışmayı önceden belirlenmiş şartlara uygun olarak raporlayabilme ve elde ettiği bulguları etkili bir şekilde sunabilme becerisi kazandırmak
No Dersin Kazanımları  
1 Araştırma tekniklerini öğrenerek, bağımsız araştırma yapabilme ve grup içerisinde uyumlu çalışabilme becerisi kazanır.
2 Ulaşılan kaynakların nasıl kullanılacağını öğrenir.
3 Raporda veya çalışmada gerekli olabilecek bilgisayar, yazılım, internet ve anket (proje, deney) çalışması yapma becerisi kazanır.
4 Belli bir konuda rapor yazma, sunum yapabilme becerisi kazanır.
Hafta Konular  
1 Yönlendirilmiş çalışmanın amacı ve kapsamı
2 Araştırma yapılacak konuyu belirleme ve literatür taraması yapma
3 Araştırmanın planlanması
4 Araştırmalarda birincil ve ikincil kaynaklara ulaşma
5 Ulaşılan kaynakların derlenmesi süreci, metin aktarma ve aktarma çeşitleri
6 Projenin geliştirilmesi
7 Çalışmanın içindekiler ve bölümlerin hazırlanması
8 Önsöz, özet, tablo, şekil ve grafiklerin hazırlanması ve gösterilmesi
9 Kaynakçanın düzenlenmesi
10 Yazım kurallarına uyumun denetlenmesi, hatalarının giderilmesi
11 Çalışmada elde edilen sonuçların değerlendirilmesi
12 Sunum Teknikleri, çalışma sunumunun hazırlanması
13 Sunum Teknikleri, çalışma sunumunun hazırlanması
14 Çalışmaların sunumu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki eğitim konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak ve kendi alanındaki temel kavramları öğrenmek 4
2 Gıda ürünleri alanında gerekli bilgilerin elde edilmesinde ve kullanılmasında başarılı bireyler yetiştirmek 5
3 Elde ettiği teorik bilgileri pratikte uygulama becerisini gösterebilmek 4
4 Bireysel ve grup çalışması yapabilme becerisi kazandırmak 5
5 Gıda sektöründe kullanılan alet ve ekipmanları tanıma ve çalışma prensiplerini anlayabilmek 2
6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
7 Gıda ürünleri alanında meydana gelen gelişmeleri takip edebilecek ve makinelerin kullanımını sağlayacak kadar İngilizce bilgisine sahip olmak 2
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 2
9 Gıda sektöründe sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 2
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 Gelişen teknolojiye bağlı analiz tekniklerini uygulayabilme, yeni cihazları kullanabilme 1
13 Dil-kültür ilişkisi çerçevesinde dil bilincini geliştirerek Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme 2
14 Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuatı anlayabilme 0
15 Mesleki bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Araştırmanın Planlanması, Araştırmada Kaynaklara Ulaşma, Çalışmanın Bölümlerinin Oluşturulması, Etik Kurallar, Sunum Hazırlama Teknikleri Ders Notları
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)