Ders Adı Kent Analizi
Ders Kodu YRL-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrencilerin kentleşme ve kent kavramları hakkında bilgi sahibi olmasını ve kentsel yapıyı farklı açılardan analiz edebilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği kentleşme ve kent kavramlarının incelenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin kentleşme ve kent kavramları hakkında bilgi sahibi olmasını ve kentsel yapıyı farklı açılardan sürecin analiz edebilmesini sağlamaktır.
Dersin Amacı Öğrencilerin kentleşme ve kent kavramları hakkında bilgi sahibi olmasını ve kentsel yapıyı farklı açılardan analiz edebilmesini sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kentleşme süreci konusunda bilgi sahibi olma,
2 Kentlerin gelişimi ve özellikleri konusunda bilgi sahibi olma
3 Kent ekonomisi alanındaki gelişmeleri takip edebilme ve değerlendirebilme,
4 Kentsel yapıyı analiz eden kuramlara ilişkin bilgi sahibi olma,
5 Kentlerin büyüme süreci hakkında bilgi sahibi olma,
6 Kent içi yerleşim ve rant kavramlarını analiz edebilme,
7 Gelişme süreci ve konut sorunu arasındaki uyumsuzlukları ve bunun nedenlerini tespit edebilme,
8 Tıkanık yolların fiyatlandırılmasına ilişkin sorunların aşılmasını sağlayacak politika ve yaklaşımların etkinliğini ve kentlerin sürdürülebilirliğini değerlendirebilme.
9 ulaşım ve trafik sorunlarının karakteristik yapısı
10 Ulaşım ağlarının yol belirlemeleri
11 Kent Ekolojisi ve Sürdürülebilir Kentler
12 Kent Politikaları
13 vaka çalışması
14 vaka çalışması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 0
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 0
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 0
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 0
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 0
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 0
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 0
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 0
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 0
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 0
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 0
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 5 25
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Hasan ERTÜRK, Neslihan SAM, Kent Ekonomisi, Güncellenmiş 4. Baskı, Bursa: Ekin Yayınevi, 2011.
Diğer Kaynaklar Harry W. RICHARDSON, Urban Economics, Illınois: The Dryden Press, 1978. Richard J. ARNOTT; Daniel P. MCMILLEN (Ed.), A Companion to Urban Economics, Wiley-Blackwell, 2006.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)