Ders Adı Yerel Yönetimler l
Ders Kodu YRL-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Yerel yönetim ile ilgili kavramları öğrenir 2) Yerel yönetimlerin yapısını öğrenir 3) Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki farklılıkları anlar 4) Yerel yönetimlerin hukuki dayanakları olan yasaları öğrenir 5) Yerel yönetimlerin hizmet sunma yöntemlerini ayrıntısı ile öğrenir 6) Yerel yönetimlerdeki reform süreçlerini anlamlandırabilir 7) Yerel yönetimlerin sorunlarını tanıma ve çözüm önerileri getirebilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dünyadaki ve Türkiye’deki yerel yönetim birimlerini tanımak, yasal dayanaklarını incelemek ve reform süreçlerini anlamlandırmak. Yerel yönetim teorisi, Türkiye'de yerel yönetim birimleri ve Temel sorunları hakkında bilgiler aktarmaktır. Yerel yönetimlerde görev ve gelir bölüşümü, yerel yönetimlerin türleri ve tanıtılmasıdır. their
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Yerel yönetim ile ilgili kavramları öğrenme 2) Yerel yönetimlerin yapısını öğrenme 3) Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki farklılıkları anlama 4) Yerel yönetimlerin hukuki dayanakları olan yasaları öğrenme 5) Yerel yönetimlerin hizmet sunma yöntemlerini ayrıntısı ile öğrenme 6) Yerel yönetimlerdeki reform süreçlerini anlamlandırabilme 7) Yerel yönetimlerin sorunlarını tanıma ve çözüm önerileri getirebilme
Dersin Amacı Öğrencilerine yerel yönetimler hakkında bilgi kazandırmak. Yerel Yönetimlerle ilgili temel bilgilerin verilmesi, Türkiye'de yerel yönetimlerin yasal/kurumsal boyutunun genel hatlarıyla tanıtılması, yerel yönetimlerin kuruluş sürecinin analiz edilmesi, yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukların incelenmesi ve öğrencilerin bu alandaki bilgi ve kavrama düzeylerini yükseltilmesidir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yerel yönetimlerle ilgili ana kavramların açıklanması ve yönetim kavramı
2 Dünyada yerel yönetimlerin tarihsel gelişimi, ilk ortaya çıkışı
3 Dünyada yerel yönetimlerin tarihsel gelişimi, ilk ortaya çıkışı
4 Türkiye’de yerel yönetimlerin tarihsel gelişimi, yerel yönetim uygulamaları
5 Türkiye’de yerel yönetimlerin tarihsel gelişimi, yerel yönetim uygulamaları
6 Türkiye’deki İl Özel İdarelerini bütün yönleri ile tanıma
7 Türkiye’deki İl Özel İdarelerini bütün yönleri ile tanıma
8 Türkiye’deki Belediyeleri bütün yönleri ile tanıma, görevleri
9 Türkiye’deki Belediyeleri bütün yönleri ile tanıma, görevleri
10 Türkiye’deki yerel yönetimlerin alternatif hizmet sunma yöntemleri
11 Osmanlıdan günümüze Türkiye’de yerel yönetim reformları
12 Osmanlıdan günümüze Türkiye’de yerel yönetim reformları
13 Yerel yönetimlerin sorunları, büyükşehir belediyeleri,
14 Tarihsel süreçte köy yönetimi, köy kanunu, köy muhtarı ve görevleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 0
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 0
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 0
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 0
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 0
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 0
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 0
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 0
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 0
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 0
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 0
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 10 50
Ödevler 1 8 8
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu 1. H.GÜL,H.M.KİRİ, N. NEGİZ,İ. GÖKDAYI, Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay Yayıncılık, Ankara 2014. 2.Yusuf ŞAHİN, YEREL YÖNETİMLER, Ekin Yayınları, 2017 Bursa. 3.Ahmet ULUSOY, Tekin AKDEMİR, Mahalli İdareler, Seçkin Yayıncılık 2012. 4.ŞENGÜL, Tarık, (2001), Kentsel Çelişki ve Siyaset Kapitalist Kentleşme Süreçleri Üzerine Yazılar, Demokrasi Kitaplığı, Arayışlar Tartışmalar Deneyimler Dizisi:6, WALD, Birinci Basım, İstanbul.
Diğer Kaynaklar 1. H.GÜL,H.M.KİRİ, N. NEGİZ,İ. GÖKDAYI, Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay Yayıncılık, Ankara 2014. 2.Yusuf ŞAHİN, YEREL YÖNETİMLER, Ekin Yayınları, 2017 Bursa. 3.Ahmet ULUSOY, Tekin AKDEMİR, Mahalli İdareler, Seçkin Yayıncılık 2012. 4.ŞENGÜL, Tarık, (2001), Kentsel Çelişki ve Siyaset Kapitalist Kentleşme Süreçleri Üzerine Yazılar, Demokrasi Kitaplığı, Arayışlar Tartışmalar Deneyimler Dizisi:6, WALD, Birinci Basım, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar 1. H.GÜL,H.M.KİRİ, N. NEGİZ,İ. GÖKDAYI, Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay Yayıncılık, Ankara 2014. 2.Yusuf ŞAHİN, YEREL YÖNETİMLER, Ekin Yayınları, 2017 Bursa. 3.Ahmet ULUSOY, Tekin AKDEMİR, Mahalli İdareler, Seçkin Yayıncılık 2012. 4.ŞENGÜL, Tarık, (2001), Kentsel Çelişki ve Siyaset Kapitalist Kentleşme Süreçleri Üzerine Yazılar, Demokrasi Kitaplığı, Arayışlar Tartışmalar Deneyimler Dizisi:6, WALD, Birinci Basım, İstanbul.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)