Ders Adı Çevre Bilimleri
Ders Kodu YRL-108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Çevre sorunlarının ekonomik, toplumsal ve siyasal nedenlerini öğrenir, Çevre, Çevre politikası, çevreci düşünce, çevre politikası, stratejileri hakkında bilgi sahibi olur
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel çevrebilim ve çevre sorunları terimleri (ekoloji, çevre koruma, çevre kirliliği, biyolojik çeşitlilik, Gündem 21, ÇED vb.); çevre politikalarının temel ilkeleri, temel çevre politikası türleri, çevre sorunlarının ulusal ve uluslararası boyutları, küresel ısınma, ozon tabakası deliği, BM, UNEP, UNDP, UNESCO, AB ve sivil toplum kuruluşlarının çevre sorunlarıyla mücadelesindeki rolü çevre ve kalkınma konusundaki BM konferansları, AB’de çevre politikaları ve çevre politikalarının temel ilkeleri, Türk çevre politikası, Türkiye’de çevre yönetimi, Türk çevre politikasının temel ilkeleri ve anayasal yasal çerçevesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Çevre sorunlarının ekonomik, toplumsal ve siyasal nedenlerini öğrenmek Çevre, Çevre politikası, çevreci düşünce, çevre politikası, stratejileri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi
Dersin Amacı Öğrencilerin çağımızın en önemli sorunlarından birisi olan çevre sorunlarına karşı dikkatini çekmek, çevre politikasının temellerini öğrenmek ve yapacakları araştırmalarla bilinçlenmelerini sağlamaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Temel çevrebilim ve çevre sorunları terimleri (ekoloji, araştırma konularının saptanarak öğrencilere verilmesi
  Ön Hazırlık: Ruşen KELEŞ, Türkiye’nin Çevre Politikası, Ankara, 1987. Ruşen KELEŞ, Can HAMAMCI, (2002), Çevrebilim, 4. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi.
2 Çevre koruma, çevre kirliliği
  Ön Hazırlık: Ruşen KELEŞ, Türkiye’nin Çevre Politikası, Ankara, 1987. Ruşen KELEŞ, Can HAMAMCI, (2002), Çevrebilim, 4. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi.
3 Çevre politikalarının temel ilkeleri, temel çevre politikası türleri,
  Ön Hazırlık: Ruşen KELEŞ, Türkiye’nin Çevre Politikası, Ankara, 1987. Ruşen KELEŞ, Can HAMAMCI, (2002), Çevrebilim, 4. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi.
4 Çevre sorunlarının ulusal ve uluslararası boyutları, küresel ısınma, ozon tabakası deliği, BM, UNEP, UNDP, UNESCO, AB ve sivil toplum kuruluşlarının çevre sorunlarıyla mücadelesindeki rolü çevre ve kalkınma konusundaki BM konferansları,
  Ön Hazırlık: Ruşen KELEŞ, Türkiye’nin Çevre Politikası, Ankara, 1987. Ruşen KELEŞ, Can HAMAMCI, (2002), Çevrebilim, 4. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi.
5 AB’de çevre politikaları ve çevre politikalarının temel ilkeleri, Türk çevre politikası
  Ön Hazırlık: Ruşen KELEŞ, Türkiye’nin Çevre Politikası, Ankara, 1987. Ruşen KELEŞ, Can HAMAMCI, (2002), Çevrebilim, 4. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi.
6 STK’lar ve çevre politikaları
  Ön Hazırlık: Ruşen KELEŞ, Türkiye’nin Çevre Politikası, Ankara, 1987. Ruşen KELEŞ, Can HAMAMCI, (2002), Çevrebilim, 4. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi.
7 Çevresel maliyetler ve dışsallıklar
  Ön Hazırlık: Ruşen KELEŞ, Türkiye’nin Çevre Politikası, Ankara, 1987. Ruşen KELEŞ, Can HAMAMCI, (2002), Çevrebilim, 4. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi.
8 Çevresel maliyetler ve dışsallıklar
  Ön Hazırlık: Ruşen KELEŞ, Türkiye’nin Çevre Politikası, Ankara, 1987. Ruşen KELEŞ, Can HAMAMCI, (2002), Çevrebilim, 4. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi.
9 Tarihsel süreçte dünya nüfusu
  Ön Hazırlık: Ruşen KELEŞ, Türkiye’nin Çevre Politikası, Ankara, 1987. Ruşen KELEŞ, Can HAMAMCI, (2002), Çevrebilim, 4. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi.
10 Türk çevre politikası
  Ön Hazırlık: Ruşen KELEŞ, Türkiye’nin Çevre Politikası, Ankara, 1987. Ruşen KELEŞ, Can HAMAMCI, (2002), Çevrebilim, 4. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi.
11 Türkiye’de çevre politikası
  Ön Hazırlık: Ruşen KELEŞ, Türkiye’nin Çevre Politikası, Ankara, 1987. Ruşen KELEŞ, Can HAMAMCI, (2002), Çevrebilim, 4. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi.
12 Türk çevre politikasının temel ilkeleri ve anayasal yasal çerçevesi.
  Ön Hazırlık: Ruşen KELEŞ, Türkiye’nin Çevre Politikası, Ankara, 1987. Ruşen KELEŞ, Can HAMAMCI, (2002), Çevrebilim, 4. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi.
13 Araştırma ödevlerinin sunumu
  Ön Hazırlık: Ruşen KELEŞ, Türkiye’nin Çevre Politikası, Ankara, 1987. Ruşen KELEŞ, Can HAMAMCI, (2002), Çevrebilim, 4. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi.
14 Araştırma ödevlerinin sunumu
  Ön Hazırlık: Ruşen KELEŞ, Türkiye’nin Çevre Politikası, Ankara, 1987. Ruşen KELEŞ, Can HAMAMCI, (2002), Çevrebilim, 4. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 5
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 0
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 0
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 0
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 0
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 0
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 0
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 0
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 0
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 0
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 0
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 1 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 60
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 2 2
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 62    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Ruşen KELEŞ, Türkiye’nin Çevre Politikası, Ankara, 1987. Ruşen KELEŞ, Can HAMAMCI, (2002), Çevrebilim, 4. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)