Ders Adı Mesleki Yazışmalar
Ders Kodu YRL-110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Resmi yazıların hazırlanması konusunda bilgi sahibi olmak 2) Çeşitli ticari iş yazılarının hazırlanma teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak 3) İmla kuralları hakkında bilgi sahibi olmak 4) Rapor hazırlama teknikleri ve rapor çeşitleri konusunda bilgi sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dersin amacı öğrencilere dilbilgisi öğretimi, resmi, iş ve özel yazıları yazma konularında temel bilgileri vermek ve bu bilgileri kullanarak örnek yazıları hazırlamalarını sağlayarak sekreterliğe hazırlamaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Resmi yazıların hazırlanması konusunu öğrenmek 2) Çeşitli ticari iş yazılarının hazırlanma teknikleri konusunu öğrenmek 3) İmla kurallarını öğrenmek 4) Rapor hazırlama teknikleri ve rapor çeşitlerini öğrenmek
Dersin Amacı Öğrenciye resmi ve iş yazılarını, raporlama tekniklerini tanıtarak iş yaşamına hazırlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yazışmada imla kuralları
2 Resmi yazışma kuralları ve örnekleri
3 Resmi yazışma kuralları ve örnekleri
4 İş yazısı türleri
5 Reklam mektubu, sipariş mektubu
6 Teyit mektubu, tekit mektubu
7 Memorandum ve sirküler hazırlanması
8 Dilekçe, özgeçmiş, teşekkür mektubu, taziye mektubu
9 Tutanak, davetiye
10 Sözleşme PROSEDÜRLERİ
11 Sipariş mektubu, kabul ve ret mektupları
12 Rapor hazırlama teknikleri
13 Rapor hazırlama teknikleri
14 Rapor hazırlama teknikleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 0
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 0
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 0
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 0
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 0
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 0
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 0
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 0
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 0
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 0
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 0
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Prof. Dr. Hasan TUTAR, Mesleki Yazışma ve Rapor Hazırlama Teknikleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ekim 2018. Nuray KESKİN, Mesleki Yazışmalar, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, Ocak 2014.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)