Ders Adı Yerel Yönetimler ll
Ders Kodu YRL-112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Derya TANER
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları -Yerel yönetim sistemini kavrayabilir ve irdeleyebilir. -Yerel yönetim sisteminin tarihsel arka planının bilincinde olabilir. -Yerel yönetimlerin siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerini anlayabilir. -Belediyeler, il özel idareleri ve köy yönetimlerini eleştirisel biçimde değerlendirebilir. -Yerel yönetimler açısından güncel olaylara yönetsel bakış açısı geliştirebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği -Türk kamu yönetimi hakkında genel bir çerçeve oluşturma. -Türk yerel yönetim sisteminin kısa evrimi. -Yerel yönetim türlerinin genel tanıtımı. -Belediye, il özel idaresi, köy ve büyükşehir belediyesi üzerinden Türkiye'de yerel yönetim sisteminin temel özellikleri, işleyişi ve mevzuatı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri -Yerel yönetim sisteminin tarihsel arka planının bilincinde olabilme. -Yerel yönetimlerin siyasi, ekonomik, toplumsal yapılarla olan ilişkilerini anlayabilme. -Belediyeler, il özel idareleri ve köy yönetimlerini değerlendirebilme ve sorgulayabilme. -Yerel yönetimlerde güncel olaylara yönetsel bakış açısı geliştirebilme.
Dersin Amacı -Türkiye'de yerel yönetim sisteminin tarihsel arka planı, özellikleri ve işleyişi hakkında bilgiler vermek. -Belediyeler, il özel idareleri ve köy yönetimlerinin güncel sorunlarını değerlendirmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Türk Kamu Yönetimi Sistemi. -Kavramsal Çerçevenin Tanıtımı. -Türk Yerel Yönetim Sisteminin Evrimi. -Yerel Yönetim Türleri.
2 Belediye Yönetimi I. -Belediyelerin Kuruluşu ve Sınırları. -Belediyelerin Görevleri. -Belediyelerin Yetkileri ve Sorumlulukları.
3 Belediye Yönetimi II. -Belediyenin Organları. -Belediye Teşkilatı. -Belediyelerin Personeli.
4 Belediye Yönetimi III. -Belediyelerin Denetimi. -Belediyelerin Yurtdışı İlişkileri. -Belediye Maliyesi.
5 Büyükşehir Belediye Yönetimi I. -Dünyada Metropolitan Alan Yönetim Modelleri. -Türkiye'de Metropolitan Alan Yönetim Evrimi.
6 Büyükşehir Belediye Yönetimi II. -Büyükşehir Belediyelerinin Kuruluşu ve Sınırları. -Büyükşehir Belediyelerinin Görevleri. -Büyükşehir Belediyelerinin Yetki ve Sorumlulukları. -Büyükşehir Belediyelerinin Organları.
7 Ara Sınav Haftası.
8 Büyükşehir Belediye Yönetimi III. -Büyükşehir Belediyelerinin Teşkilatı. -Büyükşehir Belediyelerinin Personeli. -Büyükşehir Belediyesi Maliyesi.
9 -6360 Sayılı Yasa İle Büyükşehir Belediye Sistemine Getirilen Düzenlemeler. -Türkiye'de Büyükşehir Belediye Sisteminin Geleceği.
10 İl Özel İdaresi Yönetimi.
11 Köy Yönetimi.
12 Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri A. İdari İlişkiler B. Mali İlişkiler C. Siyasi İlişkiler
13 Yerel Yönetimler II'nin Genel Değerlendirmesi.
14 Dönem Sonu Sınavı Haftası.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 0
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 0
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 0
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 0
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 0
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 0
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 0
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 0
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 0
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 0
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 0
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 20 40
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu -Eryılmaz Bilal, ''Kamu Yönetimi'', Umuttepe Yayınları, 5. Baskı, Kocaeli, 2012. -Keleş Ruşen, ''Yerinden Yönetim ve Siyaset'', Cem, 10. Baskı, İstanbul, 2016. -Ökmen Mustafa, Parlak Bekir, ''Kuram ve Uygulamada Yerel Yönetimler Kavramlar, Yaklaşımlar, Yapılar ve Mevzuat'', Orion Kitabevi, 3. Baskı. -Ökmen Mustafa, ''Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler Kuramdan Uygulamaya'', Ekin Basım Yayın. -Görmez Kemal, Yaylı Hasan,''Yerel Yönetimler'', Orion Kitabevi, 2. Baskı.
Diğer Kaynaklar -Eryılmaz Bilal, ''Kamu Yönetimi'', Umuttepe Yayınları, 5. Baskı, Kocaeli, 2012. -Keleş Ruşen, ''Yerinden Yönetim ve Siyaset'', Cem, 10. Baskı, İstanbul, 2016. -Ökmen Mustafa, Parlak Bekir, ''Kuram ve Uygulamada Yerel Yönetimler Kavramlar, Yaklaşımlar, Yapılar ve Mevzuat'', Orion Kitabevi, 3. Baskı. -Ökmen Mustafa, ''Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler Kuramdan Uygulamaya'', Ekin Basım Yayın. -Görmez Kemal, Yaylı Hasan,''Yerel Yönetimler'', Orion Kitabevi, 2. Baskı.
Materyal
Dökümanlar -Eryılmaz Bilal, ''Kamu Yönetimi'', Umuttepe Yayınları, 5. Baskı, Kocaeli, 2012. -Keleş Ruşen, ''Yerinden Yönetim ve Siyaset'', Cem, 10. Baskı, İstanbul, 2016. -Ökmen Mustafa, Parlak Bekir, ''Kuram ve Uygulamada Yerel Yönetimler Kavramlar, Yaklaşımlar, Yapılar ve Mevzuat'', Orion Kitabevi, 3. Baskı. -Ökmen Mustafa, ''Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler Kuramdan Uygulamaya'', Ekin Basım Yayın. -Görmez Kemal, Yaylı Hasan,''Yerel Yönetimler'', Orion Kitabevi, 2. Baskı.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)