Ders Adı Yerel Yönetimler ll
Ders Kodu YRL-112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Yasin ERDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Yerel yönetimlerin dayandığı değerleri ve bunların uygulamaya yansıma biçimlerini anlatır. 2.Yönetim yapısı işinde mahalli idarelerin yerini ve önemini kavrar. 3.Yerel Yönetim birimlerinin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mahalli idarelerin tanımı, önemi, dayandığı değerler; yerinden yönetim ve mahalli idareler, Anayasalarda mahalli idareler ve yerel demokrasi, mahalli idare kuruluşları; Belediye, Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Köyler; görevleri, organları ve yönetimi, mahalli idare birlikleri, mahalli idarelerde hizmet yöntemleri, merkezi idare-mahalli idare ilişkileri, mahalli idarelerin gelişimi, mahalli idareler ve hemşehri ilişkileri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenciyi yerel yönetimlerin tanımı, doğuş nedenleri, Yerel yönetimlerin temel ilkeleri, yerel yönetimlerde görev ve gelir bölüşümü, yerel yönetimlerin türleri ve tanıtılması, yerel yönetimlerin organları ve oluşumu, görev ve yetkileri hakkında öğrenciyi bilgilendirmektir.
Dersin Amacı Kamu yönetiminin önemli bir bölümünü oluşturan yerel yönetimlerin teorik arka planını ve dayandığı değerleri ele almak ve bu çerçevede ülkemizdeki yerel yönetim birimlerini görev, yetki, kuruluş, örgüt yapısı, teşkilatı, mali yapısı, yönetimler arası ilişkiler vb. bütün yönleri ile incelemektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kamu yönetiminde örgütlenme ve yönetim ilkeleri
2 Yerinden yönetimin niteliği ve çeşitleri
3 İl özel idaresinin yerel yönetimler içindeki konumunu, görev, yetki, organları ve mali yapısını açıklar
4 Yerel yönetimlerin önemi ve dayandığı değerler, Anayasa’da yerel yönetimler
5 İl özel idaresi: görevleri, organları
6 Mali yapısı ve tarihi gelişimi
7 Belediye yönetimi: görevleri ve organları, mahalle yönetimi
8 Belediye maliyesi
9 Belediyenin gelişimi
10 Büyükşehir belediye yönetimi: görevleri, organları ve mali yapısı
11 Belediyelerin hizmet yöntemleri, köy yönetimi: görevleri organları ve sorunları
12 Merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkileri
13 Mahalli idare birlikleri, mahalli idareler ve AB uyum süreci
14 Yerel özerklik
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 0
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 0
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 0
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 0
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 0
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 0
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 0
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 0
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 0
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 0
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 0
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 10 50
Ödevler 1 8 8
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer 1- ŞAHİN, Yusuf. Yerel Yönetimler, Ekin Basım Yayın, Bursa, Eylül 2017. 2- KARAKILÇIK, Yusuf. Yerel Yönetimler, Seçkin Yayıncılık, Akara, Mart 2016. 3- ŞENGÜL, Ramazan. Yerel Yönetimler, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, Ekim 2016. 4- ÖKMEN, Mustafa. PARLAK, Bekir. Yerel Yönetimler, Orion Kitabevi, Ankara, Şubat 2013.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)