Ders Adı Hukuka Giriş
Ders Kodu YRL-113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör Hatike KOÇAR UZAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Hukuk kavramı ile ilgili tanımları bilmek, 2- Hukukun evrensel niteliğini tanıma, 3-Hukuk sistemleri hakkında genel bilgi sahibi olma, 4-Hukuk metinlerine ulaşabilme ve kullanabilme, 5-Hukuk dallarını ayırt edebilme, 6-Hukuki konularda çözüm üretme ve uyuşmazlıkların giderilmesinin temelini kavrama
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği sebepleri, ayrımın ana özellikleri ve ayrımda yer alan başlıca hukuk dallarıyla ilgiHukukun doğuşu-tarihi gelişimi, felsefi ve yazılı kaynakları anlatılmakta, ardından hukuk sistematiğine uygun olarak temel ve evrensel nitelikli kavramlar verilmektedir. Sonra hukukun nitelik, yer ve zaman bakımından uygulanması anlatılmakta, daha sonra hukukun dallara (kamu, özel ve karma hukuk) ayrılmasının li temel konular işlenmektedir
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Hukuk kavramı ile ilgili tanımları öğretmek, 2- Hukukun evrensel niteliğini öğretmek, 3-Hukuk sistemleri hakkında genel bilgi sahibi olma, 4-Hukuk metinlerine ulaşabilme ve kullanabilme, 5-Hukuk dallarını ayırt edebilme, 6-Hukuki konularda çözüm üretme ve uyuşmazlıkların giderilmesinin temelini kavrama
Dersin Amacı Hukukun ne olduğu-ne olması gerektiği, temeli, kaynakları, uygulanması ve yorumlanması ile genel kavramlar hakkında bilgi verilmesi, böylece hukuki konuları araştırma ve çözüm üretme yeteneğinin kazandırılması ve hukuk kavramlarının öğrenilmesi ve genel hukuk terimleri hakkında öğrencilerin bilgi sahibisi olması amaçlanmaktadır.Hukukun ne olduğu-ne olması gerektiği üzerinde durulduktan sonra öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunları farklı gözle bakmalarını sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Toplum Hayatı ve toplum hayatı Düzeni, Toplumsal Düzen Kuralları
  Ön Hazırlık: GÖZLER, Kemal; Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa, 2019.
2 Hukuk kavramının Tanımlanması, hukukun Anlamları ve Amaçları
  Ön Hazırlık: GÖZLER, Kemal; Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa, 2019.
3 Pozitif Hukukun Kaynakları, Anayasa, Kanun, Tüzük ve Yönetmelik
  Ön Hazırlık: GÖZLER, Kemal; Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa, 2019.
4 toplumsal düzen kuralı olarak Hukuk Kurallarının tanımlanması
  Ön Hazırlık: GÖZLER, Kemal; Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa, 2019.
5 Türk Yargı Düzeni, yargı kuruluşları ve dava türlerinin ele alınması
  Ön Hazırlık: GÖZLER, Kemal; Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa, 2019.
6 Özel Hukukun Alt dalı olarak Medeni Hukukun incelenmesi...
  Ön Hazırlık: GÖZLER, Kemal; Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa, 2019.
7 öğrencilere verilen bilgiler doğrultusunda Vize Sınavı..
  Ön Hazırlık: GÖZLER, Kemal; Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa, 2019.
8 Medeni Usul Hukuku, İcra İflas Hukuku, Anayasa Hukuku....
  Ön Hazırlık: GÖZLER, Kemal; Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa, 2019.
9 İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku kavramlarının incelenmesi
  Ön Hazırlık: GÖZLER, Kemal; Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa, 2019.
10 Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku kavramları
  Ön Hazırlık: GÖZLER, Kemal; Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa, 2019.
11 Hak kavramının Niteliği Ve hak kavramının Sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: GÖZLER, Kemal; Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa, 2019.
12 Hakların Kazanılması,hakların Kaybedilmesi Ve Korunması
  Ön Hazırlık: GÖZLER, Kemal; Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa, 2019.
13 Hukukta Sorumluluk kavramı ve sorumluluk kavramının incelemesi
  Ön Hazırlık: GÖZLER, Kemal; Hukukun Temel Kavramları, , Ekin Kitabevi, Bursa, 2019.
14 öğrencilere verilen bilgiler doğrultusunda Final sınavı yapılması
  Ön Hazırlık: GÖZLER, Kemal; Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa, 2019.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 0
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 0
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 0
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 0
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 0
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 0
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 0
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 0
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 0
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 0
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 0
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 5 5 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 107    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu GÖZLER, Kemal; Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa, 2019. GÖZLER, Kemal; Hukukun Temel Kavramları, 8.Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2011.
Diğer Kaynaklar GÖZLER, Kemal; Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa, 2019. GÖZLER, Kemal; Hukukun Temel Kavramları, 8.Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2011.
Materyal
Dökümanlar GÖZLER, Kemal; Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa, 2019. GÖZLER, Kemal; Hukukun Temel Kavramları, 8.Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2011.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)