Ders Adı Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler
Ders Kodu YRL-217
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Halkla İlişkiler bilim dalının doğuşunu, gerekliliğin, fonksiyonlarını anlama ve tanıyabilme Halkla İlişkilere yakın kavramları ve destekleyen diğer disiplinleri yakından tanıma İletişim, iç iletişim, medya yönetimi ve event tasarımı bilgelerine sahip olma Halkla İlişkiler departmanlarının yönetim fonksiyonlarını üstlenebilme Yazılı ve görsel iç ve dış iletişim araçlarını tasarlama ve uygulayabilme Halkla İlişkilerin gerekliliği ve önemi kavrayabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Derste Halkla İlişkiler mesleğinin tanımı , doğuşu ve öneminin yanı sıra bu kavrama yakın diğer kavramlar incelenecek ,farklar ortaya konulacak ve Halkla İlişkiler mesleğini icra edebilmek için gerekli temel bilgiler verilecektir. Halkla İlişkiler biliminin temeli , doğuşu ve tarihsel gelişimi Halkla ilişkiler departmanlarının yapılanması , meslek elemanlarında bulunması gereken özellikler, halkla ilişkilerde kullanılan basılı ve görsel araçlar bu dersin konusudur.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kamu kurumları ve özel şirketlerin sundukları ürün ve hizmetlerin iç ve dış hedef kitleye ve kamuya tanıtımını yapmak, kamuoyu nezdinde kurum ve markaya karşı sempati, ilgi oluşturmak ve bunu sürekli kılmak amacıyla oluşturulan Halkla İlişkiler departmanlarında istihdam edilecek ara elemanlara Halkla İlişkiler bilimsel temel bilgileri vermek, Halkla İlişkiler biliminin temellerini, doğuş nedenlerini, önemini ve ilkelerini kavratmak. Mesleğin icrasında gerekli hedef kitle analizi, etkinlik tasarım ve yönetimi, medya ilişkileri hakkında donanımlı hale getirmek
Dersin Amacı Kamu kurumları ve özel şirketlerin sundukları ürün ve hizmetlerin iç ve dış hedef kitleye ve kamuya tanıtımını yapmak, kamuoyu nezdinde kurum ve markaya karşı sempati, ilgi oluşturmak ve bunu sürekli kılmak amacıyla oluşturulan Halkla İlişkiler departmanlarında istihdam edilecek ara elemanlara Halkla İlişkiler bilimsel temel bilgileri vermek, Halkla İlişkiler biliminin temellerini, doğuş nedenlerini, önemini ve ilkelerini kavratmak. Mesleğin icrasında gerekli hedef kitle analizi, etkinlik tasarım ve yönetimi, medya ilişkileri hakkında donanımlı hale getirmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yönetim nedir? Yönetim çalışması Ön Hazırlık: Doç. Dr. Mehmet AKİF ÖZER, Halkla İlişkiler Dersleri, Adalet Yayınevi Ankara 2012
2 Yönetim biliminin konusu ve kapsamı Ön Hazırlık: Doç. Dr. Mehmet AKİF ÖZER, Halkla İlişkiler Dersleri, Adalet Yayınevi Ankara 2012
3 Yönetim biliminin konusu ve kapsamı Ön Hazırlık: Doç. Dr. Mehmet AKİF ÖZER, Halkla İlişkiler Dersleri, Adalet Yayınevi Ankara 2012
4 Yönetimin öğeleri Ön Hazırlık: Doç. Dr. Mehmet AKİF ÖZER, Halkla İlişkiler Dersleri, Adalet Yayınevi Ankara 2012
5 Yönetimin öğeleri Ön Hazırlık: Doç. Dr. Mehmet AKİF ÖZER, Halkla İlişkiler Dersleri, Adalet Yayınevi Ankara 2012
6 Yönetim kuramları Ön Hazırlık: Doç. Dr. Mehmet AKİF ÖZER, Halkla İlişkiler Dersleri, Adalet Yayınevi Ankara 2012
7 Yönetim kuramları Ön Hazırlık: Doç. Dr. Mehmet AKİF ÖZER, Halkla İlişkiler Dersleri, Adalet Yayınevi Ankara 2012
8 Ülkemizde Halkla ilişkilerin tarihi ve gelişmesi Ön Hazırlık: Doç. Dr. Mehmet AKİF ÖZER, Halkla İlişkiler Dersleri, Adalet Yayınevi Ankara 2012
9 Halkla İlişkiler ve İletişim Ön Hazırlık: Doç. Dr. Mehmet AKİF ÖZER, Halkla İlişkiler Dersleri, Adalet Yayınevi Ankara 2012
10 Halkla İlişkiler departmanları Ön Hazırlık: Doç. Dr. Mehmet AKİF ÖZER, Halkla İlişkiler Dersleri, Adalet Yayınevi Ankara 2012
11 Halkla ilişkiler organizasyonu Ön Hazırlık: Doç. Dr. Mehmet AKİF ÖZER, Halkla İlişkiler Dersleri, Adalet Yayınevi Ankara 2012
12 Halkla ilişkiler organizasyonu Ön Hazırlık: Doç. Dr. Mehmet AKİF ÖZER, Halkla İlişkiler Dersleri, Adalet Yayınevi Ankara 2012
13 Halkla ilişkiler organizasyonu Ön Hazırlık: Doç. Dr. Mehmet AKİF ÖZER, Halkla İlişkiler Dersleri, Adalet Yayınevi Ankara 2012
14 Halkla ilişkiler eğitimi ve Türkiye'de ve dünyada gelişimi Ön Hazırlık: Doç. Dr. Mehmet AKİF ÖZER, Halkla İlişkiler Dersleri, Adalet Yayınevi Ankara 2012
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 0
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 0
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 0
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 0
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 0
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 0
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 0
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 0
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 0
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 0
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 0
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 30
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 7 2 14
Ödevler 14 1 14
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Doç. Dr. Mehmet AKİF ÖZER, Halkla İlişkiler Dersleri, Adalet Yayınevi Ankara 2012 Yılmaz, R. A., Akyürek R. vd. (2002) Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar Aydın, A.H., Taş, İ.E. (2016) Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Selvi, Ö., Şentürk, Z.A. (2019) Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları
Diğer Kaynaklar Doç. Dr. Mehmet AKİF ÖZER, Halkla İlişkiler Dersleri, Adalet Yayınevi Ankara 2012 Yılmaz, R. A., Akyürek R. vd. (2002) Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar Aydın, A.H., Taş, İ.E. (2016) Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Selvi, Ö., Şentürk, Z.A. (2019) Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları
Materyal
Dökümanlar Doç. Dr. Mehmet AKİF ÖZER, Halkla İlişkiler Dersleri, Adalet Yayınevi Ankara 2012 Yılmaz, R. A., Akyürek R. vd. (2002) Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar Aydın, A.H., Taş, İ.E. (2016) Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Selvi, Ö., Şentürk, Z.A. (2019) Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)