Ders Adı Türkiye Ekonomisi ve Yerel Yönetimler
Ders Kodu YRL-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Duygu GÜNGÖR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Türkiye ekonomisi’nin tarihsel ve yapısal ögeleri öğrenilmektedir. Sektörel analiz yapabilir. 1980 sonrası ekonomi politikalarında yapılan köklü değişimler hakkında bilgi sahibi olur. Türkiye‘nin ekonomik yapısı hakkında bilgi sahibi olur. Türkiye ekonomisi hakkında yorum ve analiz yapabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ders, öğrencilerin aşağıdaki konuları tam olarak öğrenebilmesi için tasarlanmıştır; Ekonominin temel kavramları, sektörel gelişmeler, yıllar itibariyle türkiye ekonomisi, planlama, üretim
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türkiye ekonomisinin genel özelliklerini öğretmek.
Dersin Amacı Öğrencilerin Türkiye ekonomisi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olması ve ekonomik gelişmeleri daha iyi yorumlayabilmesini sağlamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ekonomi ve Temel Kavramları
  Ön Hazırlık: Karluk, S. Rıdvan (2007). Türkiye Ekonomisi, Beta: İstanbul Tonus, Özgür (2013). Göstergeler Türkiye Ekonomisi Kumcu, Ercan ve Mahfi Eğilmez (2013). Ekonomi Politikası, Remzi Kitabevi: Ankara
2 Türkiye Ekonomisinin tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: Karluk, S. Rıdvan (2007). Türkiye Ekonomisi, Beta: İstanbul Tonus, Özgür (2013). Göstergeler Türkiye Ekonomisi Kumcu, Ercan ve Mahfi Eğilmez (2013). Ekonomi Politikası, Remzi Kitabevi: Ankara
3 Türkiye'nin Nüfusu
  Ön Hazırlık: Karluk, S. Rıdvan (2007). Türkiye Ekonomisi, Beta: İstanbul Tonus, Özgür (2013). Göstergeler Türkiye Ekonomisi Kumcu, Ercan ve Mahfi Eğilmez (2013). Ekonomi Politikası, Remzi Kitabevi: Ankara
4 İstihdam ve işsizlik
  Ön Hazırlık: Karluk, S. Rıdvan (2007). Türkiye Ekonomisi, Beta: İstanbul Tonus, Özgür (2013). Göstergeler Türkiye Ekonomisi Kumcu, Ercan ve Mahfi Eğilmez (2013). Ekonomi Politikası, Remzi Kitabevi: Ankara
5 Türkiye Ekonomisinin Temel Dinamikleri
  Ön Hazırlık: Karluk, S. Rıdvan (2007). Türkiye Ekonomisi, Beta: İstanbul Tonus, Özgür (2013). Göstergeler Türkiye Ekonomisi Kumcu, Ercan ve Mahfi Eğilmez (2013). Ekonomi Politikası, Remzi Kitabevi: Ankara
6 Temel Sektörler
  Ön Hazırlık: Karluk, S. Rıdvan (2007). Türkiye Ekonomisi, Beta: İstanbul Tonus, Özgür (2013). Göstergeler Türkiye Ekonomisi Kumcu, Ercan ve Mahfi Eğilmez (2013). Ekonomi Politikası, Remzi Kitabevi: Ankara
7 Vize Sınavları
  Ön Hazırlık: Karluk, S. Rıdvan (2007). Türkiye Ekonomisi, Beta: İstanbul Tonus, Özgür (2013). Göstergeler Türkiye Ekonomisi Kumcu, Ercan ve Mahfi Eğilmez (2013). Ekonomi Politikası, Remzi Kitabevi: Ankara
8 Türkiye'de Milli Gelir, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
  Ön Hazırlık: Karluk, S. Rıdvan (2007). Türkiye Ekonomisi, Beta: İstanbul Tonus, Özgür (2013). Göstergeler Türkiye Ekonomisi Kumcu, Ercan ve Mahfi Eğilmez (2013). Ekonomi Politikası, Remzi Kitabevi: Ankara
9 Planlı Kalkınma Dönemi
  Ön Hazırlık: Karluk, S. Rıdvan (2007). Türkiye Ekonomisi, Beta: İstanbul Tonus, Özgür (2013). Göstergeler Türkiye Ekonomisi Kumcu, Ercan ve Mahfi Eğilmez (2013). Ekonomi Politikası, Remzi Kitabevi: Ankara
10 1990'lı Yıllarda Ekonomik Gelişmeler
  Ön Hazırlık: Karluk, S. Rıdvan (2007). Türkiye Ekonomisi, Beta: İstanbul Tonus, Özgür (2013). Göstergeler Türkiye Ekonomisi Kumcu, Ercan ve Mahfi Eğilmez (2013). Ekonomi Politikası, Remzi Kitabevi: Ankara
11 2000'li Yıllarda Ekonomik Gelişmeler
  Ön Hazırlık: Karluk, S. Rıdvan (2007). Türkiye Ekonomisi, Beta: İstanbul Tonus, Özgür (2013). Göstergeler Türkiye Ekonomisi Kumcu, Ercan ve Mahfi Eğilmez (2013). Ekonomi Politikası, Remzi Kitabevi: Ankara
12 Ulusal üretim ve bölüşüm
  Ön Hazırlık: Karluk, S. Rıdvan (2007). Türkiye Ekonomisi, Beta: İstanbul Tonus, Özgür (2013). Göstergeler Türkiye Ekonomisi Kumcu, Ercan ve Mahfi Eğilmez (2013). Ekonomi Politikası, Remzi Kitabevi: Ankara
13 Dünya ekonomisinde Türkiye
  Ön Hazırlık: Karluk, S. Rıdvan (2007). Türkiye Ekonomisi, Beta: İstanbul Tonus, Özgür (2013). Göstergeler Türkiye Ekonomisi Kumcu, Ercan ve Mahfi Eğilmez (2013). Ekonomi Politikası, Remzi Kitabevi: Ankara
14 Final Sınavları
  Ön Hazırlık: Karluk, S. Rıdvan (2007). Türkiye Ekonomisi, Beta: İstanbul Tonus, Özgür (2013). Göstergeler Türkiye Ekonomisi Kumcu, Ercan ve Mahfi Eğilmez (2013). Ekonomi Politikası, Remzi Kitabevi: Ankara
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 1
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 1
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 1
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 1
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 1
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 1
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 1
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 1
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 1
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 1
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 1
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 5
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 1
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 10 50
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 113    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Karluk, S. Rıdvan (2007). Türkiye Ekonomisi, Beta: İstanbul Tonus, Özgür (2013). Göstergeler Türkiye Ekonomisi Kumcu, Ercan ve Mahfi Eğilmez (2013). Ekonomi Politikası, Remzi Kitabevi: Ankara
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)