Ders Adı Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler
Ders Kodu YRL-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Farklı ülkelerin yerel yönetim yapısını öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Karşılaştırmalı kamu yönetimi tanımlanmakta, disiplinin gelişmesi ve karşılaştırma yönteminin güçlüğü ve uygulamaları anlatılmakta ve Fransa, İngiltere, Amerika, Almanya, Rusya, Polonya, İspanya ve Arjantin kamu yönetim sistemleri hakkında bilgiler verilmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türkiye için önemli ülkelerin kamu yönetim sistemlerinin incelenmesi Bu ülkelerle Türkiye kamu yönetim sistemleri arasındaki farklılıkların ve benzerliklerin öğrenilmesi
Dersin Amacı Ülkelerin yerel yönetim yapısını incelemek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
  Ön Hazırlık: Güler, Birgül Ayman; Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, İmge Kitabevi, 2.Baskı, Ankara–2009.
2 Türkiye'de Yerel Yönetimler Tarihi
  Ön Hazırlık: Eroğul, Cem; Çağdaş Devlet Düzenleri, 5. Bası, Kırlangıç Yayınevi, Ankara–2006 Gürbüz, Yaşar; Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Beta, 2. Bası, İstanbul–1987.
3 Amerika Birleşik Devletlerinde Yerel Yönetimler
  Ön Hazırlık: Okçu Murat&Özgür Hüseyin; Dünya'da Yerel Yönetimler, Seçkin Yayınevi, Mayıs-2013, Ankara.
4 Almanya'da Yerel Yönetimler
  Ön Hazırlık: Okçu Murat&Özgür Hüseyin; Dünya'da Yerel Yönetimler, Seçkin Yayınevi, Mayıs-2013, Ankara.
5 İngiltere'de Yerel Yönetimler
  Ön Hazırlık: Okçu Murat&Özgür Hüseyin; Dünya'da Yerel Yönetimler, Seçkin Yayınevi, Mayıs-2013, Ankara.
6 Azerbaycan'da Yerel Yönetimler
  Ön Hazırlık: Okçu Murat&Özgür Hüseyin; Dünya'da Yerel Yönetimler, Seçkin Yayınevi, Mayıs-2013, Ankara.
7 Fransa'da Yerel Yönetimler
  Ön Hazırlık: Okçu Murat&Özgür Hüseyin; Dünya'da Yerel Yönetimler, Seçkin Yayınevi, Mayıs-2013, Ankara.
8 İtalya'da Yerel Yönetimler
  Ön Hazırlık: Okçu Murat&Özgür Hüseyin; Dünya'da Yerel Yönetimler, Seçkin Yayınevi, Mayıs-2013, Ankara.
9 Hollanda'da Yerel Yönetimler
  Ön Hazırlık: Okçu Murat&Özgür Hüseyin; Dünya'da Yerel Yönetimler, Seçkin Yayınevi, Mayıs-2013, Ankara.
10 Çin'de Yerel Yönetimler
  Ön Hazırlık: Okçu Murat&Özgür Hüseyin; Dünya'da Yerel Yönetimler, Seçkin Yayınevi, Mayıs-2013, Ankara.
11 Belçika'da Yerel Yönetimler
  Ön Hazırlık: Okçu Murat&Özgür Hüseyin; Dünya'da Yerel Yönetimler, Seçkin Yayınevi, Mayıs-2013, Ankara.
12 Avusturya'da Yerel Yönetimler
  Ön Hazırlık: Okçu Murat&Özgür Hüseyin; Dünya'da Yerel Yönetimler, Seçkin Yayınevi, Mayıs-2013, Ankara.
13 Kanada'da Yerel Yönetimler
  Ön Hazırlık: Okçu Murat&Özgür Hüseyin; Dünya'da Yerel Yönetimler, Seçkin Yayınevi, Mayıs-2013, Ankara.
14 Rusya'da Yerel Yönetimler
  Ön Hazırlık: Okçu Murat&Özgür Hüseyin; Dünya'da Yerel Yönetimler, Seçkin Yayınevi, Mayıs-2013, Ankara.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 5
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 0
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 0
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 0
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 0
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 0
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 0
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 0
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 0
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 0
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 0
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1 Güler, Birgül Ayman; Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, İmge Kitabevi, 2.Baskı, Ankara–2009. 2. Eroğul, Cem; Çağdaş Devlet Düzenleri, 5. Bası, Kırlangıç Yayınevi, Ankara–2006 3. Gürbüz, Yaşar; Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Beta, 2. Bası, İstanbul–1987. 4. Çam, Esat; Çağdaş Devlet Sistemleri, Der Yayınları, İstanbul–2000.
Diğer Kaynaklar 1 Güler, Birgül Ayman; Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, İmge Kitabevi, 2.Baskı, Ankara–2009. 2. Eroğul, Cem; Çağdaş Devlet Düzenleri, 5. Bası, Kırlangıç Yayınevi, Ankara–2006 3. Gürbüz, Yaşar; Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Beta, 2. Bası, İstanbul–1987. 4. Çam, Esat; Çağdaş Devlet Sistemleri, Der Yayınları, İstanbul–2000.
Materyal
Dökümanlar 1 Güler, Birgül Ayman; Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, İmge Kitabevi, 2.Baskı, Ankara–2009. 2. Eroğul, Cem; Çağdaş Devlet Düzenleri, 5. Bası, Kırlangıç Yayınevi, Ankara–2006 3. Gürbüz, Yaşar; Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Beta, 2. Bası, İstanbul–1987. 4. Çam, Esat; Çağdaş Devlet Sistemleri, Der Yayınları, İstanbul–2000.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Prof. Dr. Yusuf KARAKILÇIK, Yerel Yönetimler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Mart 2016. Prof. Dr. Bekir PARLAK, Prof. Dr. Mustafa Ökmen, Türkiyede ve Dünyada Yerel Yönetimler, Ekin Yayıncılık, Bursa, 2016.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)