Ders Adı Kamu Personel Rejimi
Ders Kodu YRL-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kamu personel yönetimi, kamuda çalışanların istihdam biçimleri ve devlet dairelerinde sözleşmeli ve kadrolu olarak çalışan kişilerin memurluğun ilkelerini, meslek hayatları boyunca sahip olacakları hakları, yapmaması gereken durumları ve sorumlu tutulacağı halleri hakkında bilgi sahibi olacak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders, kamuda çalışacak olan kişilerin nelerle karşılaşacağını anlatmaktadır. Konuya ''Memurluk mesleği'' açısından yaklaşılmakta ve bu mesleğe dahil olmadan aranan koşullar ve dahil olduktan sonra sahip oldukları haklar, kendilerine yasak olan ve sorumlu tutulacağı durumlar hakkında bilgi verilemektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin hedefi; öğrencilere kamu personeli olmaları durumunda ne gibi şeylerle karşılaşacaklarını(Haklar-Yükümlülükler-Yasaklar-Sorumluluklar vb.) göstermektedir. Böylelikle mezun olduktan sonra çalışacakları sektöre karar verirken bunları göz önüne alarak karar vermelerini sağlamaktır.
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere kamu personeli olmaları durumunda ne gibi şeylerle karşılaşacaklarını(Haklar-Yükümlülükler-Yasaklar-Sorumluluklar vb.) göstermektedir. Böylelikle mezun olduktan sonra çalışacakları sektöre karar verirken bunları göz önüne alarak karar vermelerini sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kamu Personel Yönetiminin Tanımı, Kapsamı ve Tarihsel Gelişimi
2 Kamu Görevlisi Kavramı, Türleri ve Kamu Görevlilerinin Sınıflandırılması
3 Yerel Yönetimlerdeki Sözleşmeli Personel İstihdamı (4/B'liler)
4 Memurluk Mesleği ve Mesleğin Temel İlkeleri, Memurluğa Giriş
5 Memurluk Mesleği ve Mesleğin Temel İlkeleri, Memurluğa Giriş
6 Memurluk Mesleği ve Mesleğin Temel İlkeleri, Memurluğa Giriş
7 Memurluk Mesleğinde Değerlendirme, Yükselme ve Hizmet İçi Eğitim
8 Memurların Yapması Gereken Yükümlülükleri ve Uyması Gereken Yasaklar
9 Memurluk Mesleği Sürecinde Memurların Sahip Oldukları Haklar
10 Memurların Disiplin Hukuku ve Disiplin Hukukunun Yasal Dayanağı
11 Memurluk Mesleğindeki Kişilerin Statülerini Kısıtlayan Durumlar
12 Memurların Yapması Gereken Sorumluluklar(Mali ve Ceza Yönünüden)
13 Memur Olan Kişilerin Meslek Hayatlarını Sonlandıran Durumlar
14 Memurların Emeklilik Sistemi ve Dünyada Emeklilik Yaşının Gelişimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 0
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 0
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 0
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 0
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 0
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 0
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 0
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 0
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 0
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 0
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 0
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 7 4 28
Ödevler 14 2 28
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 11 11
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Nihat Kayar, Kamu Personel Yönetimi, Ekin Yayınevi, Bursa.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)