Ders Adı Kentleşme ve Konut Politikası
Ders Kodu YRL-204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) ÖĞR. GÖR. HATİKE KOÇAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları dersin temel öğrenme çıktısı türkiye'de uygulanan temel kentleşme ve konut politikaları hakkında genel bilgi oluşturulmasıdır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kentleşme ve kentleşmenin tarihsel gelişimi, Kentleşmenin nedenleri, Kentleşmenin etkileri ve kent planlaması, Kent planlama süreci, Bölgesel planlama, Büyükşehir ve Büyükşehir alan planlaması, Büyükşehir yönetimi ve hizmetleri, Türkiye'de Büyükşehir yönetimi, Çevrekentleşme, Konut ve Kentsel dönüşüm, Gecekondu, Konut politikaları, Kent bilim ve toprak sorunu, Doğal yıkım olayları ve Türkiye.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin sonunda öğrenci; 1.Kent ve kentleşmeyle ilgili temel kavram ve yaklaşımları, 2.Büyükşehir ve büyükşehir alan planlamasını, 3.Çevrekentleşmeyi, 4.Kent politikasının oluşumunda planlama kavramının önemini, 5.Ülkemizdeki nüfus hareketlerini, kırsal yapının dönüşümünü, kent toprakları ve gecekondu sorununu birbirleriyle ilişkileri 6.Konut politikaları ve doğal yıkım olayları hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin Amacı Derste öğrencilerin kentleşme ve konut politikasıyla, temel kavram, yaklaşım ve tartışmaları öğrenerek, bunları yerel yerleşim ve barınma sorunlarına uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kentleşme ve kentleşmenin tarihsel gelişimi
2 Kentleşmenin Nedenleri
3 Kentleşmenin etkileri ve Kent planlaması
4 Kent planlama süreci
5 Bölgesel planlama
6 büyükşehir ve büyükşehir alan planlaması
7 Büyükşehir yönetimi ve hizmetleri
8 Türkiye'de Büyükşehir yönetimi
9 Çevrekentleşme
10 Konut ve Kentsel dönüşüm
11 Gecekondulaşma ve çarpık kentleşme
12 Konut politikaları
13 Kent bilim ve toprak sorunu
14 Doğal yıkım olayları ve Türkiye
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 0
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 0
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 0
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 0
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 0
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 0
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 0
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 0
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 0
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 0
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 0
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ruşen KELEŞ, Kentleşme ve Konut Politikası, İmge Yayınevi, Ankara, 2010. Yusuf Şahin, kentleşme politikası, ekin yayınevi, 2017
Diğer Kaynaklar Ruşen KELEŞ, Kentleşme ve Konut Politikası, İmge Yayınevi, Ankara, 2010. Yusuf Şahin, kentleşme politikası, ekin yayınevi, 2017
Materyal
Dökümanlar Ruşen KELEŞ, Kentleşme ve Konut Politikası, İmge Yayınevi, Ankara, 2010. Yusuf Şahin, kentleşme politikası, ekin yayınevi, 2017
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)