Ders Adı E-Devlet
Ders Kodu YRL-206
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Kemal GÜLAY
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği E-devlet kavramı, e-devletin faydaları, klasik devlet-e-devlet karşılaştırması, e-devlet mevzuatı, e-devlet uygulamaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı E-devlet kavramı, e-devletin faydaları, klasik devlet-e-devlet karşılaştırması, e-devlet mevzuatı, e-devlet uygulamaları
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 E-Devlet ile ilgili kavram ve tanımlar
2 E-Devlet ile ilgili kavram ve tanımlar
3 Türkiye'de E-Devlet uygulamaları
4 Türkiye'de E-Devlet uygulamaları
5 Merkezi yönetimde e-devlet
6 Merkezi yönetimde e-devlet
7 Yerel yönetimlerde e-devlet
8 Yerel yönetimlerde e-devlet
9 Belediyelerde e-devlet uygulamaları
10 E-devletin finansmanı
11 E-devletin finansmanı
12 E-devletin sorunları ve çözüm önerileri
13 E-devletin sorunları ve çözüm önerileri
14 Dünyada e-devlet örnekleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 2
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 1
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 1
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 2
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 1
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 2
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 2
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 2
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 1
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 1
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 1
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 1
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu E-devlet ders notları
Diğer Kaynaklar E-devlet ders notları
Materyal
Dökümanlar E-devlet ders notları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)