Ders Adı Devlet Bütçesi
Ders Kodu YRL-208
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) MERVE UYUKLU OSMANOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hafta Konular Açıklama 1 Bütçe Kavramı ve Gelişimi 2 Bütçe Fonksiyonları, İlkeleri ve Bütçe Denkliği İle İlgili Teoriler 3 Türkiye de Genel Bütçe Dışındaki Bütçe Uygulamaları-I: Özel Bütçe, Mahalli İdareler Bütçeleri 4 Türkiye de Genel Bütçe Dışındaki Bütçe Uygulamaları-II: KİT Bütçesi, 5 Denetleyici ve Düzenleyici Kurumlar Bütçeleri, Sosyal Güvenlik Bütçesi Bütçe Sistemlerindeki Gelişmeler 6 Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Çok Yıllı Bütçeleme 7 Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi 8 Analitik Bütçe Sınıflandırması 9 Türkiye de Bütçenin Hazırlanma Süreci 10 Türkiye de Bütçenin Uygulanması ve Hazine İşlemleri 11 Türkiye de Uygulanan Devlet Muhasebe Sistemi, Bütçe Hesaplarının Kapatılması ve Türkiye de Bütçenin Denetimi 12 Türkiye de Bütçe Politikası Uygulamaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Devlet bütçesine ilişkin temel teorik kavramları tanımlamak. 2. Devlet bütçesinin klasik ve modern fonksiyonlarını sınıflandırmak ve açıklamak. 3. Devlet bütçesine yönelik mevcut düzenlemelerin uygulamalara nasıl yansıdığını örneklerle açıklamak. 4. Devlet bütçeleme sistemlerini öğrenerek karşılaştırmak ve açıklamak. 5. Devlet bütçe sürecinin aşamalarında yer alan organların yetki ve sorumluluklarını belirtmek. 6. Devlet bütçe sürecinin işleyişini neden-sonuç ilişkisi kurarak yorumlamak.
Dersin Amacı Devletin temel mali aracı olan bütçenin gerek teorik gerekse teknik açıdan içeriği hakkında yeterli bilgi vermek ve böylece öğrencilerin ülkemizdeki bütçeleme sürecinin ayrıntılı analizini neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde yapabilmesini sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bütçe Kavramı ve Gelişimi
2 Bütçe Fonksiyonları, İlkeleri ve Bütçe Denkliği İle İlgili Teoriler
3 Türkiye de Genel Bütçe Dışındaki Bütçe Uygulamaları-I: Özel Bütçe, Mahalli İdareler Bütçeleri
4 Türkiye de Genel Bütçe Dışındaki Bütçe Uygulamaları-II: KİT Bütçesi,
5 Denetleyici ve Düzenleyici Kurumlar Bütçeleri, Sosyal Güvenlik Bütçesi Bütçe Sistemlerindeki Gelişmeler
6 Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Çok Yıllı Bütçeleme
7 Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi
8 Analitik Bütçe Sınıflandırması
9 Türkiye de Bütçenin Hazırlanma Süreci
10 Türkiye de Bütçenin Uygulanması ve Hazine İşlemleri
11 Türkiye de Uygulanan Devlet Muhasebe Sistemi, Bütçe Hesaplarının Kapatılması ve Türkiye de Bütçenin Denetimi
12 Türkiye de Bütçe Politikası Uygulamaları
13 16 NİSAN 2017 Anayasa değişikliğinde yürürlüğe girecek olan yeni bütçe ilkeleri
14 2015 ve 2016 yılı bütçe taslağı örneğinin incelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 0
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 0
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 0
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 0
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 0
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 0
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 0
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 0
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 0
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 0
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 0
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Devlet Bütçesi (Onuncu Baskı), Prof.Dr.Kâmil TÜĞEN, Bassaray Matbaası, İzmir 2011 Haluk EGELİ Bütçe politikları
Diğer Kaynaklar -Dersin konusuna ilişkin makaleler ve internet kaynakları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler 16 nisan 2017 anaysa değişikliği paketinde yer alan bütçe kanunu ile maddelerinin değerlendirilmesi
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)