Ders Adı Yerel Siyaset
Ders Kodu YRL-210
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Nurittin ARIKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrencilerin Yerel siyasal aktörleri ve arasındaki ilişkileri öğrenir Demokrasi hakkında temel bilgileri anlamlarını sağlamak Demokrasi modellerini bilir. Seçim sistemlerinin etkilerini ve yerel siyaset aktörleri arasındaki ilişkileri anlatabilir. Demokratik tutum, davranış, uygulamalar ve haklar konusunda duyarlılık kazanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Siyaset, demokrasi, yerel demokrasi, kent, kentsel siyaset, yerel siyaset, yerel yönetimler, yerel seçimler gibi kavramları ve kuramsal yaklaşımları tartışmak; dünyada ve Türkiye'de kentsel siyaset alanındaki politikaları ve uygulamaları incelemek; Türkiye’de ve dünyada yerel seçim türlerini, yerel seçim sistemlerini öğrenmek ve incelemek
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yönetim kavramı ile demokrasi kavramı arasındaki ilişkiyi öğretmek. Politika-yönetim ilişkisini anlamalarını sağlamak. Yönetim sürecinde yerel dinamiklerin etkisini anlamak. Seçim ve demokrasi kültürünü benimsemek. Dünyayı tanımak. Gelecek hakkında öngörü oluşturabilmek. Yereli tanımak.
Dersin Amacı Demokrasi, yerel, kırsal, yerel seçimler, seçim sistemi, yerel aktörler gibi konularda temel bilgilerin verilmesi. Yerel siyaset ve demokrasi ilişkisini çeşitli yönleriyle kapsamlı bir şekilde aktarmaktır. Yerel siyasetin tarihi, gelişimi, demokrasiyle ilişkisi, yerel siyaset-demokrasi ilişkisini örnekleyen farklı kurumlar ve bu bağlamda kentin durumu dersin konu başlıklarından birkaçıdır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Demokrasi Kavramı, Ortaya Çıkışı, Önemi, Yerel Siyaset ile ilişkisi,
  Ön Hazırlık: H. Gül, H. M. Kiriş, N. Negiz ve İ. Gökdayı (2014) Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, DetayH. Gül, H. M. Kiriş, N. Negiz ve İ. Gökdayı (2014) Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay, Ankara., Ankara.
2 Demokrasi Kavramı, Ortaya Çıkışı, Önemi, Yerel Siyaset ile ilişkisi,
  Ön Hazırlık: H. Gül, H. M. Kiriş, N. Negiz ve İ. Gökdayı (2014) Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay, Ankara.
3 Seçim kavramı, Genel Seçimler, Yerel Seçimler, Yerel Seçim türleri
  Ön Hazırlık: H. Gül, H. M. Kiriş, N. Negiz ve İ. Gökdayı (2014) Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay, Ankara.
4 Türkiye'de Yerel Seçimler tarihi, Seçim çevreleri ve sonuçlar
  Ön Hazırlık: H. Gül, H. M. Kiriş, N. Negiz ve İ. Gökdayı (2014) Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay, Ankara.
5 Türkiye'de Yerel Seçimler tarihi, Seçim çevreleri ve sonuçlar
  Ön Hazırlık: H. Gül, H. M. Kiriş, N. Negiz ve İ. Gökdayı (2014) Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay, Ankara.
6 Türkiye'de Yerel Seçimler ve Seçmen Davranışları. KAvramlar.
  Ön Hazırlık: H. Gül, H. M. Kiriş, N. Negiz ve İ. Gökdayı (2014) Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay, Ankara.
7 Seçmen davranışları ve Isparta'da Yerel siyaset incelemesi. Ispartada yerel seçimler
  Ön Hazırlık: H. Gül, H. M. Kiriş, N. Negiz ve İ. Gökdayı (2014) Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay, Ankara.
8 Yerel Siyaset Aktörleri, Elitler, Yöneticileri, Partiler
  Ön Hazırlık: H. Gül, H. M. Kiriş, N. Negiz ve İ. Gökdayı (2014) Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay, Ankara.
9 Yerel'de Karar alma ve denetim süreçleri. Merkez-çevre ilişkisi
  Ön Hazırlık: H. Gül, H. M. Kiriş, N. Negiz ve İ. Gökdayı (2014) Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay, Ankara.
10 Yerel'de Siyasal Temsil, Siyasal Katılım, Katılım Düzeyleri,
  Ön Hazırlık: H. Gül, H. M. Kiriş, N. Negiz ve İ. Gökdayı (2014) Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay, Ankara.
11 Yönetişim kavramı, Yerel Siyaset ve Yönetişim. Siyasal katılım.
  Ön Hazırlık: H. Gül, H. M. Kiriş, N. Negiz ve İ. Gökdayı (2014) Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay, Ankara.
12 Kırsal ve Kentsel Siyaset. Köy ve kent ayrımı. Muhtarlık kurumu
  Ön Hazırlık: H. Gül, H. M. Kiriş, N. Negiz ve İ. Gökdayı (2014) Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay, Ankara.
13 Yerel Siyaset Hakkında bilimsel bir yayın İncelemesi. Makele ya tez
  Ön Hazırlık: H. Gül, H. M. Kiriş, N. Negiz ve İ. Gökdayı (2014) Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay, Ankara.
14 Yerel seçimlerin dinamikleri, özellikleri ve genel seçim sonuçları ile benzerlikleri
  Ön Hazırlık: H. Gül, H. M. Kiriş, N. Negiz ve İ. Gökdayı (2014) Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay, Ankara.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 5
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 5
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 0
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 5
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 0
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 2
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 3
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 2
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 4
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 2
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 0
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 1
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 1 10
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 98    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu H. Gül, H. M. Kiriş, N. Negiz ve İ. Gökdayı (2014) Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay, Ankara.
Diğer Kaynaklar H. Gül, H. M. Kiriş, N. Negiz ve İ. Gökdayı (2014) Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay, Ankara.
Materyal
Dökümanlar H. Gül, H. M. Kiriş, N. Negiz ve İ. Gökdayı (2014) Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay, Ankara.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)