Ders Adı Yönetim ve Organizasyon
Ders Kodu YRL-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Yönetim Biliminin Gelişimi: Klasik, davranışsal, Modern yönetim yaklaşımları ve karşılaştırma. Yönetim ve Organizasyon Süreci
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yönetim:Temel kavramları
2 İşletme İçin Önemi
3 Yönetim kavramını benzer kavramlarla karşılaştırma
4 Yönetim Biliminin Gelişimi: Klasik, davranışsal, Modern yönetim yaklaşımları ve karşılaştırma
5 Yönetim sistemi: Özellikleri, İşletmeler için önemi
6 Planlama ve Karar Alma: Planlama süreci, Plan türleri
7 Organizasyon kavramı: Özellikleri, İlkeleri,Organizasyon süreci
8 Organizasyon kavramı: Planlama süreci ile karşılaştırma
9 Yetki ve Güç kavramları
10 Yetki göçerimi
11 Denetim süreci ve özellikleri
12 Güncel yönetim teknik ve uygulamaları
13 Güncel yönetim teknik ve uygulamaları (devam)
14 Yönetim ve Organizasyon Süreci
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 4
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 5
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 5
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 5
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 4
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 3
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 4
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 4
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 5
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 5
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 3
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 4
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 30
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)