Ders Adı Yönetim ve Organizasyon
Ders Kodu YRL-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) ÖĞR.GÖR.KEMAL GÜLAY
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavramlar ile yönetim kuramlarını; modern öncesi dönem-modern dönem ve post modern dönem olarak inceleyebilme ve yönetimin işlevlerini ve sürecini kavrayabilmeyi içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Yönetim ve organizasyon bilgisini sahip olup, güncel işletme yöneticiliği uygulamalarını yakından izleyebilecek beceri ve yetenekleri geliştirmek.
No Dersin Kazanımları  
1 Eleştirel bir tarzda yönetim kuramlarını değerlendirebilir ve sorgulayabilir.
2 Çalışma hayatında günümüzde ortaya çıkan yönetime ilişkin değişimlerin tarihsel arka planının bilincinde olabilir ve uygulamaları değerlendirebilir.
3 Yönetim yaklaşımlarının siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerini anlayabilir ve çözümleyebilir.
4 Yönetimin ve yöneticiliğin değişen uygulamalarını izleyebilir.
5 Yönetsel süreçleri kavrayabilir ve irdeleyebilir.
6 Yönetim kuramlarını karşılaştırmalı olarak eleştirel biçimde değerlendirebilir.
7 Günümüz yönetim anlayışını geçirilen evreler ışığında sorgulayabilir ve değerlendirip uygulayabilir.
8 Güncel olaylara yönetsel bakış açısı geliştirebilir.
Hafta Konular  
1 Giriş ve Temel Kavramlar: Yönetim ve Yönetici Yönetim Düzeyleri ve Yönetimin Diğer Bilimlerle İlişkisi Yönetimin İşlevleri: Planlama Yönetimin İşlevleri: Organize Etme Yönetimin İşlevleri: Yöneltme Yönetimin İşlevleri: Eşgüdümleme Yönetimin İşlevleri: Denetleme Yönetim Kuramları: Modern Öncesi Yönetim Kuramı I ( Klasik Yönetim Kuramı) Yönetim Kuramları: Modern Öncesi Yönetim Kuramı II (Neo-Klasik Yönetim Kuramı) Yönetim Kuramları: Modern Yönetim Kuramı Yönetim Kuramları: Post-Modern Yönetim Kuramı İletişim ve Karar Verme Liderlik ve Motivasyon Genel Değerlendirme: Yönetim ve Organizasyonun İşletmecilik Açısından Önemi ve Örnek Olaylar
2 Yönetim Düzeyleri ve Yönetimin Diğer Bilimlerle İlişkisi
3 Yönetimin İşlevleri: Planlama
4 Yönetimin İşlevleri: Organize Etme
5 Yönetimin İşlevleri: Yöneltme
6 Yönetimin İşlevleri: Eşgüdümleme
7 Yönetimin İşlevleri: Denetleme
8 Yönetim Kuramları: Modern Öncesi Yönetim Kuramı I ( Klasik Yönetim Kuramı)
9 Yönetim Kuramları: Modern Öncesi Yönetim Kuramı II (Neo-Klasik Yönetim Kuramı)
10 Yönetim Kuramları: Modern Yönetim Kuramı
11 Yönetim Kuramları: Post-Modern Yönetim Kuramı
12 İletişim ve Karar Verme
13 Liderlik ve Motivasyon
14 Genel Değerlendirme: Yönetim ve Organizasyonun İşletmecilik Açısından Önemi ve Örnek Olaylar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 1
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 0
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 0
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 0
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 0
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 0
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 0
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 0
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 0
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 0
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 0
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 40
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 82    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar (1) Şimşek, M. Şerif ve Çelik, Adnan ( 2009 ), Yönetim ve Organizasyon, Eğitim Akademi Yayınları, Konya. (2) Koçel, Tamer (2003), İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayın, İstanbul. (3) Özalp, İnan ( 2006), İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Eskişehir.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)