Ders Adı Yerel Yönetimlerde Kriz Yönetimi
Ders Kodu YRL-212
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Afet ve acil durum yönetimin 8 ilkesini listeleyebilir. İlkeleri, kavram ve terimleri açıklayabilir. 2.Tehlike ve risk analizini oluşturabilir. Acil durum ve Afet planlama takımını oluşturabilir. 3.Afet ve acil durum yönetimin 4 safhasını açıklayabilir. Hazırlık ve zarar azaltma faaliyetlerinin önemini yorumlayabilir. Müdahale veiyileştirme faaliyetlerini yorumlayabilir. 4.Afet ve acil durum bilgilerini toplayabilir. Afet ve acil durum bilgilerini analiz edebilir. Müdahalede karşılaşılan problemleri değerlendirebilir. İletişim ve yardımlaşmanın önemini yorum layabilir. 5.Sürekli durum değerlendirmesinin önemini gözden geçirebilir. Medya ve Halkla ilişkilerin önemini bilerek basın duyurusu hazırlayabilir. Çevresel hasarları değerlendirebilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Acil Durum Yönetiminin İlkeleri-Kavramlar-Tanımlar ve Standartlar, Yasal Mevzuat Acil Durum Planı ve Acil Durum Yönetiminin Unsurları, Tehlike ve risk analizi, Dahili ve haricci kaynaklar, Acil Durum Plan Örneklerinin İncelenmesi, Acil Durumlarda Tahliyenin Önemi, Acil Durumlarda İletişimin Önemi, Acil Durumlarda Olay Komuta Sistemi, Zarar Azaltma-HazırlıkMüdahale-İyileştirme Safhalarının İncelenmesi, Masabaşı tatbikatla
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Acil durum öncesi, sırası ve sonrasında çevre, operasyon, üretim, mülk ve insan hayatını tehdit eden olay yada kazayı önlemek, zararı azaltmak, hazırlık yapmak, müdahale etmek, iyileştirmek için süren süreçte acil durum planlamasını yaparak, bu planları ve programları yürütecek ve destek verecek, acil durumları yönetecek ekip üyesi olarak öğrencilerin acil durum planlarına ve acil durum yönetimine aşina olmasını sağlamaktır.
Dersin Amacı Çevredeki belirsizlik ve değişiklik durumu, kurumları sürekli olarak beklenmedik tehlike veya fırsatlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Kurumların varlığını devam ettirebilmeleri, bu tehlikelerden korunmalarına veya fırsatları değerlendirebilmelerine bağlı kalmaktadır. Bu ders kapsamında kurumlarda kriz dönemlerinde halkla ilişkilerin nasıl yayarlı olarak kullanılabileceğini öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 KRİZ, KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2 KRİZ NEDİR, ÖZELLEKLİKLERİ
3 KRİZ ETMENLERİ VE NEDENLERİ
4 KRİZİN ŞİDDETİ
5 KRİZ EVRELERİ
6 KRİZ ÖNCESİ, ESNASI, SONRASI
7 KRİZ TÜRLERİ
8 KRİZ YÖNETİMİ İLGİLİ ALANLAR
9 DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ
10 TOPLAM KALİTE
11 ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM
12 İTİBAR, RİSK, OLAY YÖNETİMİ
13 KRİZ YÖNETİMİ
14 KRİZ YÖNETİMİ STRATEJİLERİ
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 0
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 0
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 0
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 0
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 0
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 0
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 0
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 0
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 0
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 0
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 0
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Türkiyede Yerel Yönetimlerde Kriz ve Afet Yönetim Çalışmalarının Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi, Yrd. Doç. Dr. Naci BÜYÜKKARACIĞAN, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, Sayı:12, 2016, ss. 195-219.
Diğer Kaynaklar Türkiyede Yerel Yönetimlerde Kriz ve Afet Yönetim Çalışmalarının Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi, Yrd. Doç. Dr. Naci BÜYÜKKARACIĞAN, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, Sayı:12, 2016, ss. 195-219.
Materyal
Dökümanlar Türkiyede Yerel Yönetimlerde Kriz ve Afet Yönetim Çalışmalarının Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi, Yrd. Doç. Dr. Naci BÜYÜKKARACIĞAN, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, Sayı:12, 2016, ss. 195-219.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Prof.Dr. Hasan TUTAR, Kriz ve Stres Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2016. Prof.Dr. Melek Vergiliel TÜZ, Kriz Yönetimi, Nobel Yayıncılık, Ankara, Kasım 2014.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)