Ders Adı Yerel Yönetimlerde Özerklik ve Vesayet Denetimi
Ders Kodu YRL-213
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Devletin hizmet sunum rolünde değişime yol açan etkenleri analiz edebilmek Çağdaş yönetsel yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilmek. Yönetsel sorunlar hakkında bilgi sahibi olup; çözüm önerileri getirebilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Mahalli idareler arasındaki hizmet bölüşümü, bölüşüm kriterleri, mahalli idarelerin sundukları hizmetler ve yetki çatışmaları.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Mahalli idareler arasındaki hizmet bölüşümü, bölüşüm kriterleri, mahalli idarelerin sundukları hizmetler ve yetki çatışmaları.
2 Merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki gelir kaynaklarının paylaşımı ve vergilendirme açısından gelir bölüşüm şekilleri
3 Vesayet denetimi, merkeziyetçilik, yerindelik ve hukuka uygunluk kriterleri, gelişmişlik ve nüfus endeksleri, bürokrasi, politizasyon ve yozlaşma.
4 Çağdaş yaklaşımlar ve sorunlara dair çözüm önerileri: A-Kamu Yönetiminde Verimlilik, B-E-Devlet ve E- Belediyecilik C-Kamu Yönetimde Vesayet Denetimi ve Sınırları
5 Subsidiarite ve Desantralizasyon ve Özerklik
6 Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı (NPM)
7 Yönetişim Yaklaşımı G- Ombudsman Sistemi
8 Stratejik Yönetimi, Bilgi Yönetimi ve Bilgi Toplumu
9 Toplam Kalite Yönetimi
10 Performans Yönetimi
11 Değişim Mühendisliği
12 Yalın Organizasyon M- Kurumsal Kültür, Sosyal Sorumluluk ve Şeffaflık
13 Kriz ve Stres Yönetimi
14 Kriz ve Stres Yönetimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 0
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 0
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 0
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 0
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 0
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 0
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 0
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 0
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 0
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 0
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 0
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 30
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)