Ders Adı Devlet Muhasebesi
Ders Kodu YRL-215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Hasan Hüseyin YİĞİT
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları *Devlet muhasebesini tanımlar ve devlet muhasebesinin kamu mali yönetimindeki yerini ve önemini açıklar. *Bir kamu kurumunda bir hesap döneminde yapılacak muhasebe işlemlerini ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan araçları açıklar. *Devlet muhasebesi ile ticari muhasebe uygulamaları arasındaki farkları açıklar. *Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi Sistemi ile Nakit Esaslı Devlet Muhasebesi Sistemi arasındaki farkları açıklar. *Tekdüzen Hesap Planının ve planda yer alan hesap sınıflarının, hesap gruplarının ve hesapların işlevini açıklar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kamu mali reformu çerçevesinde uygulamaya konulan muhasebe esasları ve hesaplara ilişkin uygulamalar irdelenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri *Devlet muhasebesi uygulamalarının Kamu mali yönetiminde oluşturdukları katkıları hedeflenir. *Devlet muhasebesi açısından muhasebe esasları, hesap planı ve hesap tanımlarının ele alınması hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Devlet Muhasebesi uygulamalarında son dönemde meydana gelen değişmelerin ele alınması ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla derste, kamu mali reformu çerçevesinde uygulamaya konulan muhasebe esasları, hesap planı, hesap tanımları ve hesaplara ilişkin örnek uygulamalar ele alınacaktır. Ders süreci tamamlandığında öğrencilerin yeni devlet muhasebesi uygulamalarının kamu mali yönetimine katkısını değerlendirebilecek seviyeye gelmeleri hedeflenmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Devlet Muhasebesinin Tanımı ve Kamu Mali Yönetimindeki Yeri ve Önemi
2 Devlet Muhasebesinin Tarihi Gelişimi
3 Türkiye´de Devlet Muhasebesi ve İlgili Mevzuatın Tanıtılması
4 Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Hesapların Tanıtılması- Bilanço Hesapları
5 Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Hesapların Tanıtılması- Faaliyet Hesapları
6 Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Hesapların Tanıtılması- Bütçe Hesapları
7 Genel Yönetim Muhasebesi Yönetmeliği Kapsamında Mali Raporlama
8 Vize Sınavı
9 Genel Yönetim Muhasebesi Yönetmeliği Kapsamında Mali Raporlama - Bilanço, Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu ve Faaliyet Sonuçları Tablosu
10 Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi Sistemi ile Nakit Esaslı Devlet Muhasebesi Sistemi Arasındaki Farklar
11 Devlet Muhasebesi ile Ticari Muhasebe Arasındaki Temel Farklılıklar
12 Diğer Ülkelerde Uygulanan Devlet Muhasebesi Uygulamaları
13 Devlet Muhasebesi Alanında Yapılan Uluslararası Düzenlemeler
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 0
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 0
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 0
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 0
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 0
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 0
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 0
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 0
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 0
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 0
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 0
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 30
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu KARACA Nevran, ALTUN Nurullah Devlet Muhasebesi Ders Notları
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)