Ders Adı İdare Hukuku
Ders Kodu YRL-220
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) ÖĞR. GÖR. HATİKE KOÇAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Türk idari sistemini yakından tanır Kamu yöneticisi olarak memur hukukunu bilir Kamu yönetiminde tesis edilen işlem ve yapılan sözleşmeleri anlar Başarılı bir kamu yöneticisi olabilmenin en önemli şartının hukuk bilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İdare kavramı, idarenin yasama ve yürütme fonksiyonlarından ayrıldığı yönler, idare hukuku bakımından sistemler genel olarak irdelenmektedir. Ardından İdare Hukukunun doğuşu, özellikleri, kaynakları işlenmektedir. Türk idari teşkilatı ve genel ilkeleri, idari kurumların yetki ve sorumlulukları, merkezi yönetim ve yerinden yönetim ayrımı ve ilkeleri açıklanmaktadır. İdari iş ve işlemler ile idari sözleşmelerin oluşturulması, unsurları ve sona ermeleri anlatılmaktadır. Kamu görevlileri, kamu malları, kamu hizmeti gibi kavramlar ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türk idari sistemini yakından tanımış olmak Kamu yöneticisi olarak memur hukukunu bilmek Kamu yönetiminde tesis edilen işlem ve yapılan sözleşmeleri anlamak Başarılı bir kamu yöneticisi olabilmenin en önemli şartının hukuk bilmek olduğunu anlamak
Dersin Amacı Kamu yöneticisi adaylarının idare kavramı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak, idari teşkilat bilgisini artırmak, kamu hizmeti görmekle yükümlü olan kamu görevlilerinin hukuki statülerini incelemek, yaptıkları idari işlem ve sözleşmelerin hukuki karşılığını göstermektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 yasama-Yürütme-Yargı ayrımı, idare kavramının bu ayrımda yeri, idarenin yetki ve görevleri
2 İdare hukukunun tanımı, özellikleri, kaynakları, Adli idare ve idari rejim sistemleri ve farklılıkları
3 İdari teşkilatlanma, ana ilkeler (merkezi yönetim, yerinden yönetim, idarenin bütünlüğü, kanuniliği, yetki genişliği) ve kamu tüzel kişiliği kavramı
4 Merkezi yönetim yapılanması (Başkent yapılanması, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, Yardımcı kuruluşlar, Taşra yapılanması)
5 Yerinden yönetim yapılanması ve hizmet yerinden yönetim kuruluşları, yerel yönetim kuruluşları
6 İdarenin işlem türleri (bireysel işlemleri, genel düzenleyici işlemleri)
7 İdari işlemlerin unsurları, işlemin yürürlüğü, uygulanması ve sona ermesi
8 İdarenin sözleşme türleri (özel hukuk sözleşmeleri, idari sözleşmeleri), idari sözleşmelerin özellikleri, türleri
9 İdari sözleşmelerin oluşum (ihale) süreci, uygulanması ve uyuşmazlıkların çözüm yolları, sona ermesi
10 Kamu hizmeti kavramı, ilkeleri, hizmetin sunulması yöntemleri,
11 İdarenin kamu düzenini sağlaması görevi, kolluk kavramı, idari-adli kolluk ayrımı, idari kolluk türleri, kolluğun yetkileri
12 Kamu görevlileri tanımı, statüleri, işe alınmaları, çalışmaları, memurluğun sona erme halleri, memurların disiplin hukuku ve yargılanmaları, sorumlulukları
13 Kamu malı kavramı, kamu mallarının sınıflandırılması, kamu mallarının kullanımı, kamu malı niteliğinin kazanılması ve kaybı, idarenin mal edinme yöntemleri ve özellikle kamulaştırma
14 İdarenin yargı organları dışında (siyasi, idari) denetimi ve idarenin sorumluluğu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 0
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 0
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 0
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 0
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 0
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 0
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 0
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 0
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 0
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 0
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 0
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş, Bursa. -Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara.
Diğer Kaynaklar Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş, Bursa. -Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara.
Materyal
Dökümanlar Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş, Bursa. -Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)