Ders Adı Hukuki Yazışma
Ders Kodu YRL-221
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hukuki terimlere hakim olmak Adli yazışma türlerine hakim olmak Hukuki metinleri analiz edebilmek Mahkeme kararlarını analiz edebilmek Dilekçe türlerine hakkında yeterli bilgiye sahip olmak
Dersin Amacı Dersin amacı hukuki terimler ve kavramlar ile adli yazışma usulleri konularında öğrencinin bilgi sahibi olmasını, yorum yapabilmesini ve bilgisini somut olaylara uygulayabilmesini sağlamaktır. 
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme yeteneğine sahip olması
2 Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahip olması,
3 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olması,
4 Yabancı dil olarak İngilizce’de temel bilgi düzeyini haiz olması,
5 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olması,
6 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahip olması,
7 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramlarına hâkim olması, bunları yorumlayabilme ve tartışabilme yeteneğini haiz olması,
8 Özel hukuk şahısları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında bilgi sahibi olması ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olması,
9 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olması,
10 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olması,
11 Devletin yapısı, devleti oluşturan organları, bu organların görev ve fonksiyonları, temel hak ve özgürlükler rejimi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olması,
12 Devlet-birey arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında bilgi sahibi olması ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olması,
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması,
14 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik ve finansal konularda, hukuksal bilişim sistemleri ve teknolojileri konularında, özellikle meclis oturumlarında, mahkeme duruşmalarında ve iş görüşmelerinde yaygın kullanılan bir yöntem olan stenografi konusunda, muhasebe ve bilgisayar alanında çalışma hayatında başarılı olabilecekleri düzeyde bilgi sahibi olması.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 0
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 0
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 0
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 0
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 0
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 0
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 0
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 0
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 0
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 0
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 0
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 30
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ders notları
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)