Ders Adı Yerel Yönetimlerde Performans Yönetimi
Ders Kodu YRL-225
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bireysel performansın değerlendirilmesinde kullanılan yetkinlikleri sınıflandırır. İşletme performansına etki eden faktörleri sınıflandırır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste yüksek performansa ulaşmanın yolları ve 'toplam performans sisteminin' en etkin biçimde nasıl yönetileceği,İşletme performansının nasıl ölçüldüğü,çalışan performansının yükseltilmesi için 'performans değerlendirme sistemlerinin' nasıl uygulandığı tartışılacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yönetim ve örgüt fonksiyonları konularında ileri düzeyde bilgi ve beceriyle donatmak. Bu alanlarda zor şartlarda isabetli karar verme yetkinliği kazandırmak. Yenilikçi, araştırmacı, girişimci yetkinlik kazandırmak. Sosyal ve etik sorumluluk kazandırmak. Çevresiyle etkili iletişim kurma yetkinliği kazandırmak. Liderlik yetenekleriyle donatmak.
Dersin Amacı Yüksek performansa ulaşmanın yollarını öğretmek, Kurumsal ve bireysel performans sistemlerinin önemimi açıklamak, Çalışan performansının yükseltilmesi için "performans değerlendirme sistemlerinin" nasıl uygulandığını tartışmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bireysel ve takım performansına giriş
  Ön Hazırlık: COŞKUN Ali, Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi, İst., Literatür yay., 2007
2 Performans yönetim sisteminin amaçları ve yararları
  Ön Hazırlık: COŞKUN Ali, Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi, İst., Literatür yay., 2007
3 Bireysel performans yönetim süreci
  Ön Hazırlık: COŞKUN Ali, Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi, İst., Literatür yay., 2007
4 Takım performans yönetim sistemi
  Ön Hazırlık: COŞKUN Ali, Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi, İst., Literatür yay., 2007
5 Performans yönetimi ve stratejik plan
  Ön Hazırlık: COŞKUN Ali, Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi, İst., Literatür yay., 2007
6 Performans yönetimi ve stratejik plan
  Ön Hazırlık: COŞKUN Ali, Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi, İst., Literatür yay., 2007
7 Vize Sınavı
8 Performansı etkileyen nedenler
  Ön Hazırlık: COŞKUN Ali, Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi, İst., Literatür yay., 2007
9 Performans değerlendirmede kullanılan temel veriler ve Yetkinlikler
  Ön Hazırlık: COŞKUN Ali, Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi, İst., Literatür yay., 2007
10 Bireysel Performansın etkin biçimde değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: COŞKUN Ali, Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi, İst., Literatür yay., 2007
11 Takım Performansın etkin biçimde değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: COŞKUN Ali, Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi, İst., Literatür yay., 2007
12 Kurumsal Performans Göstergeleri, Performans Karnesi ve Uygulamalar
  Ön Hazırlık: COŞKUN Ali, Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi, İst., Literatür yay., 2007
13 Performans değerlemede sık yapılan hatalar, başarılı uygulamalar için ilke ve öneriler
  Ön Hazırlık: COŞKUN Ali, Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi, İst., Literatür yay., 2007
14 Final Sınavları
  Ön Hazırlık: COŞKUN Ali, Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi, İst., Literatür yay., 2007
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 0
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 0
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 0
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 0
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 0
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 0
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 0
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 0
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 0
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 0
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 0
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 3 15
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu COŞKUN Ali, Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi, İst., Literatür yay., 2007
Diğer Kaynaklar SABUNCUOĞLU, Zeyyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bursa, Alfa Aktüel yay., 2005.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)