Ders Adı Kamu Yönetiminde Araştırma Yöntem Teknikleri
Ders Kodu YRL-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Dersin içeriğini bilim ve bilimsel yaklaşımlar, bilimsel araştırma süreci, blimsel araştımada veri, araştırmalarada ölçme ve ölçekler, araştırma evreni ve örnekleme, nicel analiz yöntemleri, nitel analiz teknikleri oluşturmaktadır. Öğrencinin Merak Ettiği Alanlarda Araştırma Yapmasını, Rapor Hazırlamasını Ve Sunuş Yapmasını Sağlamak Amacıyla Plan, Hazırlık Ve Yazım, Anlatım Konularında Öğrencilerin Seçtikleri Konulara Göre Uygulamalar yapmak. Bağımsız çalışma ve kendi kendine öğrenme yeteneği kazanmak için. Mesleki ilgi ve öğrencilerin bilgi derinliğini artırma çalışmaları yapmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencinin bilimsel araştırma süreci bütünü ve verilerin değerlendirilmesini kapsayan araştırma tekniklerini öğrenmesidir. Öğrencinin araştırma sürecini tanıması,bu süreçte uygulanacak adımları ve neler yapılması gerektiğini bilmesi ve sonuçta araştırmasını genel kurallar çerçevesinde raporlandırması.
No Dersin Kazanımları  
1 1 Bilimsel araştırmanın temel kavramlarını tanımlayabileceklerdir. 2 Bilimsel araştırma taslağı hazırlayabileceklerdir.
2 3 Araştırmanın aşamalarını açıklayabileceklerdir.
3 4 Bilimsel yöntemin aşamalarını ilişkilendirebileceklerdir.
4 5 Bilimsel bir araştırmayı tasarlayabilecekler.
Hafta Konular  
1 Bilim ve Bilimsel Yaklaşım: Pozitivist bilim anlayışı ve eleştirisi(Popper ve yanlışlanabilirlik, Kuhn ve paradigma) Bilim ve Bilimle İlgili Kavramlar, Bilimin Tarihsel Gelişimi
2 Yorumlayıcı Bilim Yaklaşımı ve Sosyal Bilimler. Bilimsel araştırma süreci; araştırma konusunun seçimi, araştırmanın sınırlarının belirlenmesi
3 Bilimsel Araştırma Süreci: Kaynak İncelemesi, Hipotez ve strateji Geliştirme. Kaynakların Taranması, Hipotez ve Strateji Geliştirme, Araştırma Stratejilerinin Belirlenmesi
4 Bilimsel Araştırmada Veri. Araştırma Evreni ve Örnekleme, Ana Kitlenin Tanımı, Örnekleme Çevresi, Örnekleme Yöntemi
5 Araştırmalarda ölçme ve ölçekler. Veri, Veri Kaynakları, Birincil ve İkincil Veriler
6 Araştırma evreni ve örnekleme. Anket, Mülakat ve Gözlem Teknikleri
7 Nicel Analiz Yöntemleri (Verilerin analize hazırlanması). Nicel Araştırma Yöntemleri; Verilerin Analize Hazırlanması, Ölçme ve Ölçme Hataları, Veri Hazırlama Süreci
8 Nicel Analiz Yöntemleri (Farklılıkları incelemeye yönelik analiz teknikleri). Nitel Araştırma Yöntemleri, Nitel Araştırmanın Mantığı
9 Nicel Analiz Yöntemleri (İlişkileri incelemeye yönelik analiz teknikleri).Nitel Araştırmada Kullanılan Yöntemler, İz Sürme Çalışmaları, Paydaş Analizi, Örnek Olay Yöntemi
10 Nicel Analiz Yöntemleri (Faktör analizi). Araştırma Raporunun Hazırlanması, Araştırmanın İçeriğinin Oluşturulması, Yazımda Kullanılması Gereken Üslup
11 Nicel analiz yöntemlerine ilişkin problem çözümleri. Araştırma Raporunun Biçim ve Kapsamı
12 Nitel Analiz Yöntem ve Teknikleri. Araştırma Raporunun Yazım Kuralları
13 Nitel analiz yöntemlerine ilişkin problem çözümleri. Araştırma Etiği, Bilimsel Etik Kuralları
14 Karma problem çözümleri ve genel değerlendirme. Araştırma Raporunun Hazırlanmasında İstatistikî Uygulamalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 0
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 0
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 0
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 0
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 0
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 0
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 0
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 0
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 0
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 0
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 0
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 147    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu - Altunışık, A., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2010) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 6. Baskı, Sakarya. - Arıkan R., (2011), Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nobel Yayınları, 1. Baskı, Ankara. - Arıkan, R. Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama, Asil Yayın, 6. Baskı, 2007.
Diğer Kaynaklar - Altunışık, A., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2010) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 6. Baskı, Sakarya. - Arıkan R., (2011), Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nobel Yayınları, 1. Baskı, Ankara. - Arıkan, R. Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama, Asil Yayın, 6. Baskı, 2007.
Materyal
Dökümanlar - Altunışık, A., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2010) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 6. Baskı, Sakarya. - Arıkan R., (2011), Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nobel Yayınları, 1. Baskı, Ankara. - Arıkan, R. Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama, Asil Yayın, 6. Baskı, 2007.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)