Ders Adı Biyoloji
Ders Kodu CKK-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Derya GÜLOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları *Prökaryotik ve ökaryotik hücre hakkında genel bilgileri öğrenmek *Hücrelerin yapısal ve fonksiyonel özelliklerini, hücreler arası haberleşmeyi öğrenmek *Mitoz ve mayoz bölünmeyi öğrenmek *DNA ve RNAnın yapısını, çeşitlerini ve fonksiyonlarını öğrenmek *Kromatin ve kromozomun yapısını, insan kromozomlarınıöğrenmek *
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin yapı, fonksiyon ve temel elemanlarının öğrenilmesi, hücre döngüsü, mitoz ve mayoz bölünmenin öğrenilmesi, DNA ve RNA nın yapısı ve çeşitleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Prökaryotik ve ökaryotik hücrelerin, nükleik asitlerin yapısı ve fonksiyonlarını, kromozom ve kromatinin yapısını, kromozomal aberasyonları ve bunlara bağlı gelişen olyları öğrenmek.
Dersin Amacı Biyolojide genel kavramları, biyoloji terminolojisini, prökaryotik ve ökaryotik hücrelerin, nükleik asitlerin yapısını ve fonksiyonları ile temel genetik bilgileri öğrenmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hücre kavramı, hücrenin genel özellikleri, hücre zarının yapısı ve özellikleri
2 Sitoplazma, hücre organelleri
3 Kromozom yapısı ve çeşitleri
4 Hücre döngüsü
5 Mitoz bölünme, aşamaları, özellikleri
6 Mayoz bölünme, aşamaları ve özellikleri
7 DNA ve RNA, DNA VE RNA nın yapısı
8 DNAnın replikasyonu
9 Protein sentezi
10 Kromozomal hastalıklar
11 Bitki ve Hayvan Hücresi
12 Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar
13 Doku Bilimi,dokuların özellikleri
14 Organ ve Sistemler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerileri kazanmak ve temel ve teknik bilgileri kullanabilme yeteneği sergilemek. 1
2 Çevre Koruma ve Kontrol Programında tanımlanan problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 2
3 Çevre Koruma ve Kontrol Programı ile ilgili çalışmaları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 2
4 Çevre koruma, optimum kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik kavramları hakkında bilgi sahibi olmak ve sürdürülebilirlik ilkelerinin gereklerini uygulayabilmek. 2
5 Çevre Koruma ve Kontrol Programı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm bulma yeteneği kazanmak. 2
6 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra pratik uygulamalarda kullanılacak gerekli teknikleri, beceriyi ve deney tasarımlarını kullanma yeteneği sergilemek. 1
7 Çevre Koruma ve Kontrol Programı ile ilgili konularda sosyal sorumluluk, etik değerler ve yasal dayanaklar hakkında bilgi sahibi olmak. 2
8 Tesis işletimi ve tesis ve/veya proje yönetimi için gerekli becerileri kazanmak. 1
9 Çevre koruma bilincine sahip olmak. 2
10 Sistem, sistem bileşeni veya süreç tasarlama konuları hakkında bilgiye sahip olmak. 1
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 Arasınav /1 Yıl sonu sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)