Ders Adı Genel Mikrobiyoloji
Ders Kodu CKK-107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin YAZICI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Mikroorganizmaların kimya ve biyokimya ile olan ilişkilerini bilmek, 2. Uygulamalı mikrobiyolojinin çevre koruma uygulamalarındaki ve diğer bilim dallarındaki önemi hakkında bilgi sahibi olmak, 3. Mikroorganizmaların temel özelliklerini bilmek, 4. Mikroorganizma çalışmalarındaki temel laboratuar kullanımı bilgileri hakkında bilgi sahibi olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mikrobiyolojinin tanımı, mikroorganizmaların genel özellikleri, mikrobiyal dünya, bakteri yapısı, üremesi, metabolizması, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, antimikrobiyal kemoterapi, patojen bakterilerin genel özellikleri, viroloji, virüslerin genel özellikleri, insan virüsleri, mikoloji, funguslar, fungusların genel özellikleri, fungal hastalıklar, protozoa ve helmintler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin hedefi, aşağıda bahsedilen öğrenme çıktılarını oluşturacak bilgi ve beceriyi öğrenciye kazandırmaktır.
Dersin Amacı Mikroorganizmaların çeşitliliği, birbirleriyle olan ilişkileri, beslenme yolları, gelişmeleri, genetik yapı ve fonksiyonları ile ilgili bilgilerin çevre koruma ile ilgili süreçlerdeki öneminin öğretilmesi amaçlanmıştır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş
2 Mikrobiyolojinin tanımı ve kapsamı
3 Mikroskop tekniği ve mikroskoplar
4 Prokaryotik hücreler (Bakteriler, Virüsler)
5 Prokaryotik hücreler (Algler, Protozoalar)
6 Prokaryotik hücreler (Mantarlar)
7 Ökaryotik hücreler
8 Mikroorganizmaların beslenmesi
9 Mikroorganizmaların gelişme şartları
10 Mikroorganizmaların çoğalmaları
11 Mikrobiyal yapı ve fonksiyonları
12 Mikrobiyal metabolizma
13 Mikrobiyal genetik, bakteriyel genetik
14 Atıksu ve içme sularında bulunan mikroorganizmalar hakkında genel bilgiler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerileri kazanmak ve temel ve teknik bilgileri kullanabilme yeteneği sergilemek. 4
2 Çevre Koruma ve Kontrol Programında tanımlanan problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 3
3 Çevre Koruma ve Kontrol Programı ile ilgili çalışmaları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 0
4 Çevre koruma, optimum kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik kavramları hakkında bilgi sahibi olmak ve sürdürülebilirlik ilkelerinin gereklerini uygulayabilmek. 2
5 Çevre Koruma ve Kontrol Programı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm bulma yeteneği kazanmak. 1
6 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra pratik uygulamalarda kullanılacak gerekli teknikleri, beceriyi ve deney tasarımlarını kullanma yeteneği sergilemek. 1
7 Çevre Koruma ve Kontrol Programı ile ilgili konularda sosyal sorumluluk, etik değerler ve yasal dayanaklar hakkında bilgi sahibi olmak. 0
8 Tesis işletimi ve tesis ve/veya proje yönetimi için gerekli becerileri kazanmak. 2
9 Çevre koruma bilincine sahip olmak. 3
10 Sistem, sistem bileşeni veya süreç tasarlama konuları hakkında bilgiye sahip olmak. 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 2 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 1 14
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 9 9
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 9 9
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ders notu (basılmamış)
Diğer Kaynaklar Ders notu (basılmamış)
Materyal
Dökümanlar Ders notu (basılmamış)
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)