Ders Adı Bilgisayar Destekli Tasarım
Ders Kodu CKK-108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilen öğrenciler yetişecektir. Dersi alan öğrenciler analitik düşünmeye ve çizim programları konusunda genel bir yeterliliğe sahip olacaklardır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği CAD, CAM temel kavramları, AutoCAD ekranı ve menüler, bu programda çizim ve tasarım yapma.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bölümde alınan eğitimin sonucunda ihtiyaç duyulan çizim gereksinimlerini karşılaması hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Bilgisayar destekli çizim ve tasarım (CAD) konularındaki temel unsurları öğrenerek iki boyutlu çizimler için AutoCAD komutlarını kullanarak çizim yapabilmek ve yapılan çizimleri kaydedebilme ve daha önce yapılan çizimler üzerinde değişiklikler yapabilmek, Bunlara dayalı olarak Tasarımı en uygun Teknik kurallara göre yapabilmeleri amaçlanmıştır
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dosya uzantıları, resim ve çizim dosyaları arasındaki farklar, CAD ve CAM'in anlamları, kullanım alanları ve meslekte çizimin yeri ve önemi
2 Çizim programının arayüzü, araçların konumları, programa ait dosya işlemleri (Dosya saklama, dosya açma, farklı formatta gönderme)
3 Çizim alanına hakimiyet kazanma, yaklaşma, uzaklaşma, kaydırma. Draw menüsü araçlarının kullanımına giriş.
4 Draw menüsü araçlarının kullanımına devam. Draw menüsü araçlarıyla uygulamalar.
5 Modify menüsü araçlarının kullanımı. Modify menüsü araçlarıyla uygulamalar.
6 Katmanlar konusunda genel bilgilendirme. Çizim programlarında katmanın önemi. Çizim programlarında katman özelliğinin kullanımı. Katmanların filtrelenmesi.
7 Blok nesnelerine giriş. Blok nesneleri oluşturma, düzenleme.
8 Blok nesnelerine aksiyonlar ekleme ve esnek blok nesneleri oluşturma.
9 Blok nesneler konusunda uygulamalar.
10 Çizimlere ek açıklama ekleme boyutların ve açıların gösterimi.
11 Parametrik menüsüne giriş, kullanım alanları, geometrik ve boyutsal sınırlamalar ve uygulamaları
12 Çalışma alanına harici dosyaların getirilmesi ve bu dosyalardan yararlanarak çizim yapma.
13 Serbest çizim teknikleri ve resimden elde edilen çizimlerin gerçek boyutlara ve orantılı boyutlara getirilmesi.
14 Sunuma uygun çıktıların alınması.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerileri kazanmak ve temel ve teknik bilgileri kullanabilme yeteneği sergilemek. 0
2 Çevre Koruma ve Kontrol Programında tanımlanan problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 0
3 Çevre Koruma ve Kontrol Programı ile ilgili çalışmaları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 0
4 Çevre koruma, optimum kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik kavramları hakkında bilgi sahibi olmak ve sürdürülebilirlik ilkelerinin gereklerini uygulayabilmek. 0
5 Çevre Koruma ve Kontrol Programı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm bulma yeteneği kazanmak. 0
6 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra pratik uygulamalarda kullanılacak gerekli teknikleri, beceriyi ve deney tasarımlarını kullanma yeteneği sergilemek. 0
7 Çevre Koruma ve Kontrol Programı ile ilgili konularda sosyal sorumluluk, etik değerler ve yasal dayanaklar hakkında bilgi sahibi olmak. 0
8 Tesis işletimi ve tesis ve/veya proje yönetimi için gerekli becerileri kazanmak. 0
9 Çevre koruma bilincine sahip olmak. 0
10 Sistem, sistem bileşeni veya süreç tasarlama konuları hakkında bilgiye sahip olmak. 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 119    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Uygulamalı Arasınav ve Uygulamalı Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)