Ders Adı Katı Atıklar
Ders Kodu CKK-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Yazıcı
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Katı atık nedir? Bertaraf yöntemleri nelerdir? Düzenli ve düzensiz depolama alanları, yakma, kompostlama ve geri kazanım yöntemlerinin incelenmesi, tehlikeli ve zararlı atıklar, tıbbi atıklar, radyoaktif atıkların kaynakları ve bunların bertarafı, konu ile ilgili olarak Türkiye’de yürürlükte olan mevzuatın incelenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Katı atık ile ilgili kavramları öğretmek, katı atık bertaraf metotları hakkında bilgi kazandırmak, sürdürülebilir atık yönetimi kapsamında katı atıkların değerlendirilme yöntemlerini öğretmek, katı atıkların kontrolünün yasal dayanağı hakkında bilgi vermek.
No Dersin Kazanımları  
1 Katı atık konusu ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2 Katı atık bertaraf yöntemlerini sınıflandırır.
3 Katı atıkların kontrolü ile ilgili çalışmalar için gereken veri toplama, değerlendirme ve sayısal çözümleme prosedürlerini uygular.
4 Katı atık bertarafı için uygulanan proseslerin işletiminde meydana gelen sorunların çözümü için uygulanacak yöntemlere karar verir.
5 Katı atık yönetimi için uygulanan tekniklerin yürütülmesinde meydana gelen sorunları tespit eder.
Hafta Konular  
1 Katı atık yönetimi, katı atıklar ve çevre sağlığı ilişkisi, katı atıkların tanımı, oluşumu ve sınıflandırılması
2 Katı atık üretimi, katı atık miktarına etki eden faktörler, katı atık parametreleri
3 Katı atıkların toplanması ve taşınmasında uygulanan yöntemler, aktarma merkezleri ve özellikleri
4 Geri kazanım kavramı, geri kazanımın koşulları, katı atıkların geri kazanımı ile enerji tasarrufu
5 Sayısal çözümlemeli örnekler
6 Katı atıkların depolanması, düzenli depolamanın genel ve teknik özellikleri, düzenli depolama sahalarının işletme kriterleri, organik atıkların ayrışması
7 Sızıntı suyu oluşumu, toplanması, miktarının azaltılması ve bertarafı
8 Depolama sahalarında gaz oluşumu, toplanması ve işletme yöntemleri
9 Aerobik ve anaerobik kompostlaştırma, kompostlaştırma işlemine etki eden faktörler, koku problemi ve kontrolü
10 Katı atıkların yakılması, Tanner üçgeni
11 Katı atık analizleri
12 Katı atıklara uygulanan analizleri
13 Katı atıkların kontrolü ile ilgili mevzuatın incelenmesi
14 Katı atıkların kontrolü ile ilgili mevzuatın incelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerileri kazanmak ve temel ve teknik bilgileri kullanabilme yeteneği sergilemek. 2
2 Çevre Koruma ve Kontrol Programında tanımlanan problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 5
3 Çevre Koruma ve Kontrol Programı ile ilgili çalışmaları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 1
4 Çevre koruma, optimum kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik kavramları hakkında bilgi sahibi olmak ve sürdürülebilirlik ilkelerinin gereklerini uygulayabilmek. 5
5 Çevre Koruma ve Kontrol Programı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm bulma yeteneği kazanmak. 4
6 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra pratik uygulamalarda kullanılacak gerekli teknikleri, beceriyi ve deney tasarımlarını kullanma yeteneği sergilemek. 3
7 Çevre Koruma ve Kontrol Programı ile ilgili konularda sosyal sorumluluk, etik değerler ve yasal dayanaklar hakkında bilgi sahibi olmak. 2
8 Tesis işletimi ve tesis ve/veya proje yönetimi için gerekli becerileri kazanmak. 4
9 Çevre koruma bilincine sahip olmak. 5
10 Sistem, sistem bileşeni veya süreç tasarlama konuları hakkında bilgiye sahip olmak. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 4 2 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 17 17
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 17 17
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 98    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Basılmamış ders notları
Diğer Kaynaklar Basılmamış ders notları
Materyal
Dökümanlar Basılmamış ders notları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)