Ders Adı Endüstriyel Kirlilik ve Kontrolü
Ders Kodu CKK-206
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Dr. MELDA BAŞBUĞ ÇANCI
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Endüstriyel Kirlilik, kirlilik parametreleri ve analiz yöntemleri. Atık ve Atıksuların Sınıflandırılması. Proses Profili ve arıtma yöntemi seçiminde dikkat edilecek hususlar. Endüstrilerin Kirlenme Bazında Sınıflandırılması. Kirlenme Profili. Deşarj Standartları ve Yasal mevzuat.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Endüstriyel kirliliği oluşturan kaynakları belirleme ve kontrol altına alma yöntemlerini öğretmek.
No Dersin Kazanımları  
1 Endüstriyel kirlenme kontrolü ile ilgili temel kavramları öğrenir
2 Endüstrilerden sektörel olarak ortaya çıkan kirleticileri öğrenir
3 Endüstri koluna ait proses ve kirlenme profilinin çıkarılması hakkında bilgi sahibi olur
4 Endüstriyel atıksu yönetimi ve alınması gereken tesis içi önlemler ile ilgili yorum yapabilme becerisi kazanır ve kirlilik kontrolü alanında bilgi kazanır
5 Endüstriyel Kirlenme ilgili mevzuatının öğrenilmesi ve takip edilmesi becerisine sahip olur
Hafta Konular  
1 Endüstri sınıflanması ve endüstriyel üretim İşlemleri
  Ön Hazırlık: Ders Notu
2 Endüstriyel atık kaynakları ve türleri
  Ön Hazırlık: Ders Notu
3 Endüstriyel kirlilik tespiti ve atık kontrol yöntemleri
  Ön Hazırlık: Ders Notu
4 Endüstriyel atıksuların kirlilik profilleri
  Ön Hazırlık: Ders Notu
5 Endüstriyel atıksuların arıtılması
  Ön Hazırlık: Ders Notu
6 Endüstriyel atıksuların arıtılması
  Ön Hazırlık: Ders Notu
7 Yasal mevzuat, deşarj standartları
  Ön Hazırlık: Ders Notu
8 Tesis içi kontrol, ISO 14000 çevre yönetim sistemleri
  Ön Hazırlık: Ders Notu
9 Endüstriyel tehlikeli atıklar ve atık yönetimi
  Ön Hazırlık: Ders Notu
10 İç Ortam Hava Kalitesi
  Ön Hazırlık: Ders Notu
11 Tekstil Endüstrisi
  Ön Hazırlık: Ders Notu
12 Metal Endüstrisi
  Ön Hazırlık: Ders Notu
13 Petrokimya Endüstrisi
  Ön Hazırlık: Ders Notu
14 Süt Endüstrisi
  Ön Hazırlık: Ders Notu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerileri kazanmak ve temel ve teknik bilgileri kullanabilme yeteneği sergilemek. 4
2 Çevre Koruma ve Kontrol Programında tanımlanan problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 4
3 Çevre Koruma ve Kontrol Programı ile ilgili çalışmaları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 2
4 Çevre koruma, optimum kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik kavramları hakkında bilgi sahibi olmak ve sürdürülebilirlik ilkelerinin gereklerini uygulayabilmek. 4
5 Çevre Koruma ve Kontrol Programı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm bulma yeteneği kazanmak. 4
6 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra pratik uygulamalarda kullanılacak gerekli teknikleri, beceriyi ve deney tasarımlarını kullanma yeteneği sergilemek. 2
7 Çevre Koruma ve Kontrol Programı ile ilgili konularda sosyal sorumluluk, etik değerler ve yasal dayanaklar hakkında bilgi sahibi olmak. 3
8 Tesis işletimi ve tesis ve/veya proje yönetimi için gerekli becerileri kazanmak. 4
9 Çevre koruma bilincine sahip olmak. 4
10 Sistem, sistem bileşeni veya süreç tasarlama konuları hakkında bilgiye sahip olmak. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Haftalık olarak ders notları elektornik ortamada öğrencilere verilecektir.
Diğer Kaynaklar Haftalık olarak ders notları elektornik ortamada öğrencilere verilecektir.
Materyal
Dökümanlar Haftalık olarak ders notları elektornik ortamada öğrencilere verilecektir.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)