Ders Adı Genel Botanik
Ders Kodu ORG-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Gürel DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Botanik bilim dalı ile ilgili içeriğe ilişkin konuları geniş anlamda öğrenciye tanıtmak, 2. Önemli kavramları örneklerle tanımlamak, uygulama ile tanımları ilişkilendirerek Botaniğe girişte hücre, organel ve doku örneklerinin mikroskopta incelenişini, inceleme ortamını ve materyalin (sistematik adı ile) yakından tanınmasını sağlamak, 3. Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak,
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hücre bilgisinin tarihsel gelişimi. Mikroskobun tarihsel gelişimi ve çalışma prensipleri. Bitki hücresinin özellikleri. Sitoplazmanın kimyasal ve fiziksel özellikleri. Hücrede organeller, bitki hücresine özgü organeller ve ergastik maddeler. Çekirdek, içerdiği organel ve moleküller, genom, kromozom ve DNA kavramları, hücre devri, genetik kod mekanizması. Hücre bölünmesi, mitoz ve mayoz. Hücre çeperi. Doku, tanımı ve morfolojik gelişmesi. Bölünen ve sürekli dokular. Dokuların yapısal özellikleri.Yüksek organizasyonlu bitkilerdeki dokuların görevleri, özelleşmiş hücre yapıları, stroma ve higroma. Organlar, tanımı ve gelişmeleri. Kök, yaprak ve çiçek. Kısımları, özellikleri ve görevleri. Yüksek organizasyonlu bitkilerde (gymnosperm ve angiosperm) bu organların gövdedeki durumları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Botanik bilimini tanıtılması, 2. Bitki hücresi temel kavramları öğretmek, 3. Hücre, Doku, Organ fizyolojilerine yönelik temel bilgilerin verilmesi, 4. Asli orman ağacı türlerininin tanıtılması, 5. Orman ağaçlarının özellikleri ve fizyolojilerinin ve yetişme ortamı özelliklerinin öğretilmesi, 6. Bitki fizyolojisine yönelik kavramların öğretilmesi,
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere bitki bilimi ile ilgili genel kavramları öğretmek, bitkiler aleminde sınıflandırmanın önemini kavramak, temel olarak bir bitki hücre yapısını, organellerini, hücre bölünme safhalarını bilmek ve bir bütün olarak hücreyi tanımak, bitki dokuları ve hücre organizasyonlarını kavramak, bitkilerde morfolojik, anatomik, fizyolojik ve taksonomik yapıyı temel anlamda anlamak ve öğrencilere bu konudaki analitik düşünme ve araştırma yetisini kazandırmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hücre bilgisinin tarihsel gelişimi. Mikroskobun tarihsel gelişimi ve çalışma prensipleri.
  Ön Hazırlık: Bitki Hücresi. Çiğdem Savaşkan (2007) Fakülte Kitapevi, Isparta Genel Biyoloji. Kamil Karamanoğlu (1983) Çağlayan Kitapevi, İstanbul.
2 Bitki hücresinin özellikleri. Sitoplazmanın kimyasal ve fiziksel özellikleri.
  Ön Hazırlık: Bitki Hücresi. Çiğdem Savaşkan (2007) Fakülte Kitapevi, Isparta
3 Hücrede organeller, bitki hücresine özgü organeller ve ergastik maddeler.
  Ön Hazırlık: Genel Biyoloji. Kamil Karamanoğlu (1983) Çağlayan Kitapevi, İstanbul.
4 Hücrede organeller, bitki hücresine özgü organeller ve ergastik maddeler.
  Ön Hazırlık: Bitki Hücresi. Çiğdem Savaşkan (2007) Fakülte Kitapevi, Isparta
5 Çekirdek, içerdiği organel ve moleküller, genom, kromozom ve DNA kavramları,
  Ön Hazırlık: Genel Biyoloji. Kamil Karamanoğlu (1983) Çağlayan Kitapevi, İstanbul.
6 Hücre devri, genetik kod mekanizması.
  Ön Hazırlık: Bitki Hücresi. Çiğdem Savaşkan (2007) Fakülte Kitapevi, Isparta
7 Hücre bölünmesi, mitoz ve mayoz.
  Ön Hazırlık: Genel Biyoloji. Kamil Karamanoğlu (1983) Çağlayan Kitapevi, İstanbul.
8 Hücre çeperleri.
  Ön Hazırlık: Bitki Hücresi. Çiğdem Savaşkan (2007) Fakülte Kitapevi, Isparta
9 Doku, tanımı ve morfolojik gelişmesi. Bölünen ve sürekli dokular.
  Ön Hazırlık: Genel Biyoloji. Kamil Karamanoğlu (1983) Çağlayan Kitapevi, İstanbul.
10 Dokuların yapısal özellikleri.
  Ön Hazırlık: Bitki Hücresi. Çiğdem Savaşkan (2007) Fakülte Kitapevi, Isparta
11 Yüksek organizasyonlu bitkilerdeki dokuların görevleri.
  Ön Hazırlık: Genel Biyoloji. Kamil Karamanoğlu (1983) Çağlayan Kitapevi, İstanbul.
12 Özelleşmiş hücre yapıları, stroma ve higroma. Organlar, tanımı ve gelişmeleri.
  Ön Hazırlık: Bitki Hücresi. Çiğdem Savaşkan (2007) Fakülte Kitapevi, Isparta
13 Kök, yaprak ve çiçek. Kısımları, özellikleri ve görevleri. Yüksek organizasyonlu bitkilerde (gymnosperm ve angiosperm) bu organların gövdedeki durumları.
  Ön Hazırlık: Genel Biyoloji. Kamil Karamanoğlu (1983) Çağlayan Kitapevi, İstanbul.
14 Kök, yaprak ve çiçek. kısımları, özellikleri ve görevleri. Yüksek organizasyonlu bitkilerde (gymnosperm ve angiosperm) bu organların gövdedeki durumları.
  Ön Hazırlık: Bitki Hücresi. Çiğdem Savaşkan (2007) Fakülte Kitapevi, Isparta
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir. 0
2 İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir. 0
3 Orta düzeyde yabancı dil kullanım becerisine sahiptir. 0
4 Önemli yerli ve egzotik orman ağacı türleri ile süs bitkilerini bilimsel, yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır. 0
5 Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahiptir. 0
6 Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerine sahip olur. 0
7 Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir. Raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar. 0
8 Ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, doğal afetlere, yangınlara, çeşitli zararlılara karşı korunması ve gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlar. 0
9 Odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapar veya yaptırır. 0
10 Ormanların devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare edilmesi ve işletilmesinde görev alır. 0
11 Ormancılık uygulamaları için, çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yararlanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır. 0
12 Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasalarını ve yükümlülüklerini kavrayabilir. 0
13 Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu kapsamında, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılığa sahiptir. 3
14 Orman ekosistemlerini oluşturan unsurları tanıyabilir ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir, yaban hayatı konusunda bilgilidir. 0
15 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, yetiştiriciliği, envanteri ve üretimi konusunda bilgiye sahiptir. 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Dönem içinde 1 Ara sınav, Dönem sonunda 1 Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)