Ders Adı Hayvansal Üretim İlkeleri
Ders Kodu ORG-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği ....................
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı ....................
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerileri kazanmak ve temel ve teknik bilgileri kullanabilme yeteneği sergilemek, 0
2 Organik tarım amaçlı üretimi yapılan bitkileri tanımak 0
3 Organik tarımda üretim aşamasındaki ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulamak, 0
4 Alanı ile ilgili modern tarım tekniklerini takip etmek ve pratiğe aktarmak, 0
5 Biyolojik çeşitlilik ve çevre bilincine sahip olmak, 0
6 Organik Tarım Programı ile ilgili pratik uygulamalarda kullanılacak gerekli ekipmanı kullanma yeteneği sergilemek, 0
7 Organik Tarım Programı’nı ilgilendiren konularda sosyal sorumluluk, etik değerler ve yasal dayanaklar hakkında bilgi sahibi olmak, 0
8 Tarımsal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve kullanımına engel olabilecek sorunları çözmek, 0
9 Bitkisel üretimde bölgelere göre alternatif ekim nöbeti sistemlerine karar vermek, 0
10 Tarımsal üretim ve pazarlamada sorunlar ve çözüm önerileri hakkında karar vermek, 0
11 Bilgilerini konusundan uzak kimselere de anlatabilecek Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak, 0
12 Uluslararası meslektaşları ile iletişim kurma becerisine sahip olmak, 0
13 Bitki-insan-hayvan-toprak arasındaki dengeyi korumak 0
14 Toprak erozyonunu önleyecek tedbirler hakkında bilgi sahibi olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)