Ders Adı Ticari Belgeler
Ders Kodu BAS-808
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Nurittin ARIKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. İş hayatında karşılaşacağı olayları önceden anlatarak problemlerini çözmeyi, yollarını öğretmek. 2. Farklı sektörlerden, farklı iş kollarından bol ve çeşitli örnekler vererek öğrencinin iş yaşamında yabancılık çekmeyip kolay adaptasyonunu temin etmek. 3. Farklı hukuki yapıları ve büyüklükleri olan işletmeleri öğreterek, çalıştıkları iş yerlerinde bilinçli olarak bilgilerini kullanmalarını sağlamak. 4. iç ve dış ticarette kullanılan belgeleri, kullanım farklılıklarına göre ve görsel olarak tanımasını sağlamak 5. Öğrencinin iş yaşamında işletme ve işletmelerde kullanılan belgeleri genel olarak tanımak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ticari belgeler dersinde ticari işlemlerde çok sık kullanılan belgeler ve evraklar anlatılmaktadır. En çok kullanılan ticari belgeler, fatura, sevk irsaliyesi, irsaliyeli fatura, makbuz ayrıntılı olarak incelenir. Ayrıca menkul kıymetler, hisse senedi, tahvil, bono, çek, poliçe, repo, hazine bonoları, devlet tahvilleri, finansman bonoları incelenir. Bu belgelerin uygulamaları yaptırılır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencinin iş hayatında ve sosyal hayatında kazanması hedeflenen bilgi ve öğretiler aktarılır. İşletmelerde kullanılan ticari belgeleri ve beyannameleri tanıtmak ve uygulamalarının yaptırılmasıdır. Bu doğrultuda İş yerinde hızlı, pratik ve doğru bir şekilde ticari belgeleri düzenleyebileceksiniz.
Dersin Amacı Öğrencileri işletmelerde kullanılan belgelerin, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sosyal Güvenlik Kanunları açısından özellikleri ve düzenlemeleri konusunda donanımlı bilgi sahibi yapmak. İş yerinde fatura veya fatura yerine geçen belgeleri ve diğer ticari belgeleri düzenleyebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ticaret ve işletme tanımı,ticari işletme tanımı ve unsurları,tacir nedir,özellikleri nedir,tacirlerin sınıflandırılması,işletmelerin sınıflandırılması
2 Belge nedir,belgelerin sınıflandırılması,belgeleme ilkeleri,belgelerin temini ve muhafazası
3 TTK' ve VUK'da yer alan belgeler,faturalar,irsaliyeli faturalar,gider pusulası,fatura yerine geçen diğer belgeler
4 TTK' ve VUK'da yer alan belgeler,faturalar,irsaliyeli faturalar,gider pusulası,fatura yerine geçen diğer belgeler
5 İrsaliyeler : Sevk irsaliyesi, Taşıma irsaliyesi, Yolcu listeleri, adisyon
6 Fatura ; tanımı, bulunması zorunlu unsurlar, KDV oranları
7 İrsaliyeli Fatura ; tanımı, bulunması gereken unsurları.
8 Fatura yerine geçen belgeler : Perakende satış belgeleri, Gider pusulası, Serbest meslek makbuzu, Müstahsil makbuzu
9 Fatura yerine geçen belgeler : Perakende satış belgeleri, Gider pusulası, Serbest meslek makbuzu, Müstahsil makbuzu
10 Diğer Ticari Belgeler: Asılması zorunlu belgeler, Kıymetli evraklar, Menkul kıymetler, Makbuz, Muhasebe fişleri ve ücret bordroları
11 Asılması zorunlu belgeler nelerdir ve örnekleriyle birlikte anlatımı
12 Kıymetli evraklar ( bono, poliçe, çek), Menkul kıymetler ( hisse senedi, tahvil), Makbuz, Muhasebe fişleri ve ücret bordroları
13 Uygulama örnekleri ve uygulama faaliyetleri I ..........
14 Uygulama örnekleri ve uygulama faaliyetleri II .........
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ana eleman olarak sorumluluğunu bilmesi 0
2 Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme 0
3 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme 0
4 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından bankacılığın önemini ifade edebilmesi 0
5 Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili çalışmalar yapabilme, bilgi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme 0
6 Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme 0
7 Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becersini kazanma 0
8 Finans ve bankacılık sektöründe sorumluluk üstlenebilme ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp, çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştrimenin hedeflenmes 0
9 Bir işletmenin bilançosunu ve gelir tablosunun incelenmesi ve yorumlanması 0
10 Banka ve sigorta muhasebesini yapabilme 0
11 Müşteri ilişkileri ve insan kaynakları yönünden donanımlı bireyler yetiştirme 0
12 Bankacılık ve sigortacılık genel bilgilerini almış ve banka ve sigorta hukuku hakkında bilgi sahibi olabilmesi 0
13 Mesleği ile ilgili bilgisayar konusunda donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi 0
14 Bankacılık ve sigortacılık konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olma 0
15 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
16 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ticari belgeler ders notları. Durmuş ACAR, Hayrettin USUL, İsmet TİTİZ, Ticari İşletme ve Belgeler, Tuğra Matbaası, Isparta, 2001. Resmi Gazete ,Yeni çıkan yasa ve yönetmeliklerde belge oeişiklikleri. Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sosyal Güvenlik Kanunları.
Diğer Kaynaklar Ticari belgeler ders notları. Durmuş ACAR, Hayrettin USUL, İsmet TİTİZ, Ticari İşletme ve Belgeler, Tuğra Matbaası, Isparta, 2001. Resmi Gazete ,Yeni çıkan yasa ve yönetmeliklerde belge oeişiklikleri. Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sosyal Güvenlik Kanunları.
Materyal
Dökümanlar Ticari belgeler ders notları. Durmuş ACAR, Hayrettin USUL, İsmet TİTİZ, Ticari İşletme ve Belgeler, Tuğra Matbaası, Isparta, 2001. Resmi Gazete ,Yeni çıkan yasa ve yönetmeliklerde belge oeişiklikleri. Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sosyal Güvenlik Kanunları.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)