Ders Adı E-Ticaret
Ders Kodu IKY-807
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları E- ticaret işletmelerinin nasıl kurulduğu, hangi yasalarla faaliyetlerinin düzenlendiği. Rekabet koşulları, ödemede güvenilirliğinin sağlanması. Alış verişlerinde müşteri memnuniyetlerinin oluşturulması. E- ticaretten alınan malların iadesi, değiştirilmesi, yapılan ödemelerin kısa sürede ve kesintisiz geri alınabilmesi, gibi temel bilgilerin öğrencilere öğretilmesi için yapılan eğitimden sonra öğrencilere bu konularla ilgili ödevlerin, sunumların ve kuizlerin hazırlatılıp kontrol edilerek başarı düzeylerinin belirlenmesi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği E- ticaret işletmelerinin nasıl kurulduğu, hangi yasalarla faaliyetlerinin düzenlendiği. Rekabet koşulları, ödemede güvenilirliğinin sağlanması. Alış verişlerinde müşteri memnuniyetlerinin oluşturulması. E- ticaretten alınan malların iadesi, değiştirilmesi, yapılan ödemelerin kısa sürede ve kesintisiz geri alınabilmesi, gibi temel bilgilerin öğrencilere öğretilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri E- ticaret işletmelerinin nasıl kurulduğu, hangi yasalarla faaliyetlerinin düzenlendiği. Rekabet koşulları, ödemede güvenilirliğinin sağlanması. Alış verişlerinde müşteri memnuniyetlerinin oluşturulması. E- ticaretten alınan malların iadesi, değiştirilmesi, yapılan ödemelerin kısa sürede ve kesintisiz geri alınabilmesi. gibi temel bilgilerin öğrencilere öğretilmesi.
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin internet ortamında alış ve satış işlemleri yapabilmesi amaçlanmaktadır.E- ticaret işletmelerinin nasıl kurulduğu, hangi yasalarla faaliyetlerinin düzenlendiği. Rekabet koşulları, ödemede güvenilirliğinin sağlanması. Alış verişlerinde müşteri memnuniyetlerinin oluşturulması. E- ticaretten alınan malların iadesi, değiştirilmesi, yapılan ödemelerin kısa sürede ve kesintisiz geri alınabilmesi. gibi temel bilgilerin öğrencilere öğretilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 E-ticarette tüketici hak ve sorumluluklarını ile birlikte e-ticaretin tanımlanması.
2 E-ticarette yapılan alış-veriş de tarafların karşılıklı yaptıkları sözleşme usul ve hükümleri.
3 E-ticaret yoluyla oluşacak suç ve uyuşmazlıkların çözümü için yapılması gereken işlemler. Tüketici hakları yasasının konuyla ilgili maddeleri.
4 İnternet ortamında yayınların hukuki yönü ve işletmelere yüklediği sorumluluklar.
5 Elektronik haberleşmenin hukuki yönü Elektronik imza uygulamasının hukuki yönü ve güvenilirliği.
6 Ticaret kavramı ve önemi. E-Ticaret araçlarının güvenir ortamlarda tercih edilme sebepleri.
7 E-Ticaret uygulamaları Veri analiz teknikleri ve güvenilirliğinin araştırılması.
8 Belli başlı e-Ticaret uygulamaları. Kurumsallaşmış işletmelerin e-ticaret tercihlerinin artış nedenleri.
9 Web tanımı ve tarihsel gelişimi. Web programlarının nasıl oluşturulduğu.
10 Web program kurulumu. Web programın kullanılması. Web programın sık sık güncellenmesi ve güncellemenin önemi.
11 Günümüzde Web sayfalarının işletme reklamlarında kullanılması ve satışlardaki etkinliğinin yeri ve önemi.
12 Elektronik Ticaretin Avantajları ve Dezavantajları nelerdir.
13 Elektronik Ticaret Türleri, E-Devlet ve Tüketiciden Tüketiciye E-Ticaret.
14 Elektronik Ticarette Ödeme Sistemleri ve Güvenlik......
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi 0
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 0
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 0
6 İnsan Kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 0
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olma 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1.Yıldız, Habib, Kayıhan, Şaban “Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu”, Seçkin Yayınevi, 2004, Ankara 2.Özbay, Sabahat, Akyazı, Selma, Elektronik Ticaret, Detay Yayıncılık, Ankara 2004 3.Özbay, Adem, Devrim, Jan, E-Ticaret Rehberi, Hayat Yayınları:107, Bilgi Teknolojileri Dizisi:7, Kasım 2000 4. Akar, Erkan, E-Ticaret, Sosyal Ticaret, Mobil Ticaret, Seçkin Yayınevi, Ankara, Kasım 2017
Diğer Kaynaklar 1.Yıldız, Habib, Kayıhan, Şaban “Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu”, Seçkin Yayınevi, 2004, Ankara 2.Özbay, Sabahat, Akyazı, Selma, Elektronik Ticaret, Detay Yayıncılık, Ankara 2004 3.Özbay, Adem, Devrim, Jan, E-Ticaret Rehberi, Hayat Yayınları:107, Bilgi Teknolojileri Dizisi:7, Kasım 2000 4. Akar, Erkan, E-Ticaret, Sosyal Ticaret, Mobil Ticaret, Seçkin Yayınevi, Ankara, Kasım 2017
Materyal
Dökümanlar 1.Yıldız, Habib, Kayıhan, Şaban “Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu”, Seçkin Yayınevi, 2004, Ankara 2.Özbay, Sabahat, Akyazı, Selma, Elektronik Ticaret, Detay Yayıncılık, Ankara 2004 3.Özbay, Adem, Devrim, Jan, E-Ticaret Rehberi, Hayat Yayınları:107, Bilgi Teknolojileri Dizisi:7, Kasım 2000 4. Akar, Erkan, E-Ticaret, Sosyal Ticaret, Mobil Ticaret, Seçkin Yayınevi, Ankara, Kasım 2017
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)