Ders Adı Güncel Ekonomik Sorunlar
Ders Kodu YRL-802
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Nurittin ARIKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Dönemin sonunda Türkiye’nin temel ekonomik sorunlarını teorik bilgilerle ve sayısal verilerle analiz yapabilecektir. Ayrıca iktisadi olayları bilimsel olarak yorumlayabilecek, çözüm önerileri getirebilecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ulusal ve uluslar arası kuruluşların istatistiksel veri tabanlarından yararlanma, Türkiye Ekonomisi'nin önemli sorunlarının analizi: Büyüme hızı, tarım, sanayi, hizmetler ve turizm. Yatırım harcamaları, tüketim harcamaları ve tasarruf Enflasyon, dış ticaret ve cari açık, dış borç Bütçe dengesi: bütçe gelirleri ve harcamaları, iç borç İşsizlik, asgari ücret, gelir dağılımı ve yoksulluk
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bir iktisadi sorunu tüm yönleriyle ele alabilmek, konuyla ilgili tüm istatistiksel verileri elde edebilmek, bu verileri analiz edebilmek, tablo ve grafikler oluşturabilmek ve bunları yorumlayabilmek.
Dersin Amacı Türkiye’nin herhangi bir iktisadi sorununu, tarihsel gelişimi içinde ve bilimsel olarak ele alabilmek, istatistiksel veriler yardımıyla analiz edebilmek, yapısal ve konjonktürel yönlerini ayırt edebilmek, yorumlayabilmek, çözüm önerileri geliştirebilmek, bilimsel formata uygun olarak sunum yapabilmek ve raporlayabilmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin içeriği, dersin işleniş yöntemleri ve araştırma gruplarının oluşturulması.
2 Türkiye Ekonomisi’nin belli başlı sorunlarını belirlemek. Her sorunu tek tek ele alarak araştırmanın kapsamını belirlemek.
3 TUİK, TCMB, Kalkınma Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı gibi ulusal, Dünya Bankası, OECD, IMF, ILO gibi uluslar arası kuruluşların veri tabanlarına girerek veri elde etme. Bu verileri Excel’e aktarma.
4 Excel’deki veriler üzerinde çeşitli analiz yöntemleri uygulama. Nominal verilerin reelleştirilmesi, Endeksleme metodunun kullanılması, Yüzde değişimi hesaplamak, dönem başı-dönem sonu arasındaki kat farkını hesaplamak. Tablolar ve grafikler oluşturmak.
5 Araştırma gruplarının kendi araştırma konularıyla ilgili istatistiksel verileri temin etmeleri. Hesaplamaları yaparak, tablo ve grafikleri oluşturmaları, gerekli yorumları yapmaları.Elde ettikleri sonuçları rapor haline getirmeleri.
6 Araştırma gruplarının sunumları ve tartışma: GSYİH büyüme hızı, tarım, sanayi ve hizmetler konularında.
7 Araştırma gruplarının sunumları ve tartışma: Tüketim harcamaları, yatırım harcamaları.
8 Araştırma gruplarının sunumları ve tartışma: dış ticaret analizi ve cari açık, dış borç konularında.
9 Araştırma gruplarının sunumları ve tartışma: Bütçe dengesi, Bütçe gelirleri ve bütçe harcamaları. İç borç analizi.
10 Araştırma gruplarının sunumları ve tartışma: Turizm, eğitim ve sağlık harcamalarının analizi.
11 Araştırma gruplarının sunumları ve tartışma: Enflasyon ve tasarruf oranlarının analizi.
12 Araştırma gruplarının sunumları ve tartışma: İşsizlik ve asgari ücret analizi.
13 Araştırma gruplarının sunumları ve tartışma: Gelir dağılımı ve yoksulluk analizi.
14 Tüm araştırma konularının sonuçlarının tartışılması. Araştırma raporlarının tam metin olarak teslim edilmesi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 5
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 5
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 5
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 4
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 0
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 4
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 5
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 1
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 0
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 0
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 4
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 4
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 3
14 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)