Ders Adı Mekanik ve Statik
Ders Kodu INT-3101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Ahmet PEHLİVAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Statiğin tanımı ve dallarını söyler Yapı statiğinde analizi açıklar Düzlemsel sistemlerde denge denklemlerini söyler Momentin tarifini etkisini ve işaretini açıklar Mesnet çeşitlerini ve nerelerde kullanıldığını açıklar Kirişi tanır ve çeşitlerini söyler Kirişlere etkiyen yükleri söyler Kirişlerin iç kuvvetlerin analizini yapar Kirişlerin kesit tesir diyagramlarını çizer Çerçeve kesit tesirlerini hesaplar ve kesit tesir diyagramlarını çizer
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İzostatik basit sistemleri ve bu sistemleri etkileyen yüklerle bu yükler altındaki izostatik basit sistemlerin statik hesap ilkelerini kavrayabil. metatiğin tanımı ve dallarını söyler Yapı statiğinde analizi açıklar Düzlemsel sistemlerde denge denklemlerini söyler Momentin tarifini etkisini ve işaretini açıklar
No Dersin Kazanımları  
1 Statiğin tanımı ve dallarını söyler
2 Yapı statiğinde analizi açıklar
3 Düzlemsel sistemlerde denge denklemlerini söyler
4 Momentin tarifini etkisini ve işaretini açıklar
5 Mesnet çeşitlerini ve nerelerde kullanıldığını açıklar
6 Kirişi tanır ve çeşitlerini söyler
7 Kirişlere etkiyen yükleri söyler
8 Kirişlerin iç kuvvetlerin analizini yapar
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Ölçü Birimleri
2 Skaler ve vektörel büyüklükler
3 Kuvvetler, bileşke ve bileşen kavramı
4 Moment, kuvvet çifti, Varignon teoremi uygulamaları
5 Basit geometrik şekillerin ve bileşik alanların ağırlık merkezleri
6 Statik, yükler, mesnetler ve denge denklemleri
7 Stabilite kavramı, mesnet tepkilerinin hesabı
8 İç kuvvetler, Normal kuvvet(N)-kesme kuvvet(T)i-eğilme momenti(M)
9 Basit kirişlerde M, N, T diyagramlarının çizilmesi
10 Basit kirişlerde M, N, T diyagramlarının çizilmesi
11 Basit kirişlerde M, N, T diyagramlarının çizilmesi
12 İzostatik Çerçevelerde M, N, T diyagramlarının çizilmesi
13 İzostatik Çerçevelerde M, N, T diyagramlarının çizilmesi
14 İzostatik Çerçevelerde M, N, T diyagramlarının çizilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 2
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 2
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 2
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 3
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 2
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 2
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 1
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 128    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Çakıroğlu Adnan, Yapı statiği cilt I, İTÜ,1979, İstanbul, Türkiye.2-Ekiz İbrahim, Yapı Statiği I, YTÜ, 1992, İstanbul, Türkiye.3-Baradan Bülent,Yapı Statiği I, DEÜ, 1986, İzmir, Türkiye.4- mehmet H.Omurtag, Statik-Mukavemet, Birsen yayınevi 2015, İstanbul, Türkiye
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri