Ders Adı Yapı Malzemeleri
Ders Kodu INT-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Metin DAVRAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Malzemelerin iç yapısı hakkında bilgi sahibi olur, 2. Malzemelerin iç yapılarının malzeme özelliklerine etkisi hakkında bilgi sahibi olur, 3. Yapı malzemelerini sınıflandırabilir, 4. Yapı malzemelerinin özelliklerini sınıflandırabilir, 5. Yapı malzemelerinin özelliklerinin önemini kavrar, 6. Yapı malzemelerinin özelliklerinin belirlemede kullanılan deney yöntemlerini öğrenir ve yapar, 7. Yapı malzeme türleri hakkında bilgi sahibi olur, 8. Amacına uygun, standartlara uygun malzeme seçimi yapabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Malzemelerin iç yapısı, yapı malzemelerinin özellikleri, yapı malzemesi türleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Malzemelerin iç yapısı hakkında bilgi sahibi olmak, 2. Malzemelerin iç yapılarının malzeme özelliklerine etkisi hakkında bilgi sahibi olmak, 3. Yapı malzemelerini sınıflandırabilmek, 4. Yapı malzemelerinin özelliklerini sınıflandırabilmek, 5. Yapı malzemelerinin özelliklerinin önemini kavramak, 6. Yapı malzemelerinin özelliklerinin belirlemede kullanılan deney yöntemlerini öğrenme ve yapmak, 7. Yapı malzeme türleri hakkında bilgi sahibi olmak, 8. Amacına uygun, standartlara uygun malzeme seçimi yapabilmek.
Dersin Amacı Malzemelerin içyapılarını ve malzeme özelliklerine etkilerini anlayabilme, yapı malzemelerinin özelliklerini ve bu özelliklerin belirlenmesi için gerekli deneyleri kavrama ve uygulayabilme, yapıda kullanılan malzeme türlerini ve doğru malzeme seçimini yapabilme
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Malzemelerin iç yapısı
2 Yapı malzemelerinin sınıflandırılması ve özellikleri
3 Yapı Malzemelerinin Fiziksel Özellikleri
4 Yapı Malzemelerinin mekanik özellikleri
5 Yapı Malzemelerinin mekanik özellikleri (devamı)
6 Yapı Malzemelerinin teknolojik özellikleri
7 Yapı Malzemelerinin termik ve akustik özellikleri
8 Yapı Malzemelerinin kimyasal, elektriksel ve geometrik özellikleri
9 Metal Malzemeler
10 Ahşaplar
11 Plastikler, boya ve camlar
12 Doğal yapı taşları
13 Toprak malzemeler
14 Bitümlü malzemeler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 2
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 2
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 1
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 3
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 1
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 1
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 1
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 4 20
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 2 1 2
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Yapı Malzemeleri Ders Notları (Doç. Dr. Metin DAVRAZ)
Diğer Kaynaklar 1. Yapı Mühendislerine Malzeme Bilimi, Prof. Dr. Ferruh Kocataşkın, İTÜ Müh. Mim. Fakültesi İnş. Böl., Teknik Üniversite Matbaası, İstanbul, 1976. 2. Yapı Malzemesi I, Yrd. Doç. Dr. Osman ŞİMŞEK, Beta Basım Yayım AŞ., Ankara, 2000. 3. Malzeme Bilimi Yapı Malzemesi ve Beton Teknolojisi, Mehmet Selçuk Güner, Bakanlar Medya Ltd. Şti., İstanbul, 1999.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)