Ders Adı Yapı Malzemeleri
Ders Kodu INT-3103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Metin DAVRAZ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Malzemelerin iç yapısı, yapı malzemelerinin özellikleri, yapı malzemesi türleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Malzemelerin içyapılarını ve malzeme özelliklerine etkilerini anlayabilme, yapı malzemelerinin özelliklerini ve bu özelliklerin belirlenmesi için gerekli deneyleri kavrama ve uygulayabilme, yapıda kullanılan malzeme türlerini ve doğru malzeme seçimini yapabilme..............................
No Dersin Kazanımları  
1 1. Malzemelerin iç yapısı hakkında bilgi sahibi olma,
2 2. Malzemelerin iç yapılarının malzeme özelliklerine etkisi hakkında bilgi sahibi olma,
3 3. Yapı malzemelerini sınıflandırabilme,
4 4. Yapı malzemelerinin özelliklerini sınıflandırabilme,
5 5. Yapı malzemelerinin özelliklerinin önemini kavrama,
6 6. Yapı malzemelerinin özelliklerinin belirlemede kullanılan deney yöntemlerini öğrenme ve yapma,
7 7. Yapı malzeme türleri hakkında bilgi sahibi olma,
8 8. Amacına uygun, standartlara uygun malzeme seçimi yapabilme.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Malzemelerin içyapısı
2 Yapı malzemelerinin sınıflandırılması ve özellikleri
3 Yapı Malzemelerinin fiziksel Özellikleri
4 Yapı Malzemelerinin mekanik özellikleri
5 Yapı Malzemelerinin mekanik özellikleri (devamı)
6 Yapı Malzemelerinin teknolojik özellikleri
7 Yapı Malzemelerinin termik ve akustik özellikleri
8 Yapı Malzemelerinin kimyasal, elektriksel ve geometrik özellikleri
9 Metal Malzemeler
10 Ahşaplar
11 Plastikler, boya ve camlar
12 Doğal yapı taşları
13 Toprak malzemeler
14 Bitümlü malzemeler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 3
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 5
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 1
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 1
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 1
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 1
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 1
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 5 5 25
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 181    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Yapı Mühendislerine Malzeme Bilimi, Prof. Dr. Ferruh Kocataşkın, İTÜ Müh. Mim. Fakültesi İnş. Böl., Teknik Üniversite Matbaası, İstanbul, 1976. 2. Yapı Malzemesi I, Yrd. Doç. Dr. Osman ŞİMŞEK, Beta Basım Yayım AŞ., Ankara, 2000. 3. Malzeme Bilimi Yapı Malzemesi ve Beton Teknolojisi, Mehmet Selçuk Güner, Bakanlar Medya Ltd. Şti., İstanbul, 1999.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri