Ders Adı Yapı Statiği
Ders Kodu INT-3104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Ahmet PEHLİVAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Gerber kirişleri, Statik hesaplar, Kafes sistemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Gerber sistemleri ve kafes sistemleri tanıyabilme ve analizini yapabilme, döşeme kiriş gibi yapı elemanlarının statik hesap ilkelerini uygulayabilme. Gerber kirişlerinin tanımını ve yararlarını söyler Gerber kirişlerinde mafsal yerleştirme kurallarını açıklar Gerber kirişlerin statik hesabını yapar Gerber kirişlerin kesit tesirlerini bulur ve kesit tesir diyagramlarını çizer Kafes sistemlerin tanımını ve sınıflarını söyler Kafes sistemlerinin çözüm yöntemlerini açıklar Üç mafsallı kemerleri tanır ve çözüm yöntemini açıklar Üç mafsallı çerçeveleri tanır ve çözüm yöntemini söyler Hiperstatik sistemlerin çözüm yöntemlerini açıklar Bu yöntemlerden birini kullanarak çok açıklı hiperstatik kirişlerin statik hesabını yapar
No Dersin Kazanımları  
1 Gerber kirişlerinin tanımını ve yararlarını söyler
3 Gerber kirişlerinde mafsal yerleştirme kurallarını açıklar
5 Gerber kirişlerin statik hesabını yapar
7 Gerber kirişlerin kesit tesirlerini bulur ve kesit tesir diyagramlarını çizer
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
3
5
7
9
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Gerber kirişleri
2 Gerber kirişleri
3 Kafes sistemler
4 Kafes sistemler
5 Kafes sistemler
6 Üç mafsallı sistemlerin tanımı ve analizi
7 Üç mafsallı sistemlerin tanımı ve analizi
8 Hiperstatik sistemlerin analizi
9 Hiperstatik sistemlerin analizi
10 Hiperstatik sistemlerin analizi
11 Hiperstatik sistemlerin analizi
12 Hiperstatik sistemlerin analizi
13 Hiperstatik sistemlerin analizi
14 Hiperstatik sistemlerin analizi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 2
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 3
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 3
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 4
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 1
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 1
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 1
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Çakıroğlu Adnan, Hiperstatik sistemlerin hesap metotları, İTÜ, 1984, İstanbul, Türkiye.2-Çakıroğlu Adnan, Yapı statiği cilt I, İTÜ, 1979, İstanbul, Türkiye
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri