Ders Adı Mekanik ve Statik
Ders Kodu INT-105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Statiğin tanımı ve dallarını söyler Yapı statiğinde analizi açıklar Düzlemsel sistemlerde denge denklemlerini söyler Momentin tarifini etkisini ve işaretini açıklar Mesnet çeşitlerini ve nerelerde kullanıldığını açıklar Kirişi tanır ve çeşitlerini söyler Kirişlere etkiyen yükleri söyler Kirişlerin iç kuvvetlerin analizini yapar Kirişlerin kesit tesir diyagramlarını çizer Çerçeve kesit tesirlerini hesaplar ve kesit tesir diyagramlarını çizer
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı İzostatik basit sistemleri ve bu sistemleri etkileyen yüklerle bu yükler altındaki izostatik basit sistemlerin statik hesap ilkelerini kavrayabilme
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tanım ve analizler
2 Yapı statiğinde esas alınan yükler
3 Denge denklemleri
4 Mesnet Çeşitleri
5 Kiriş tanımı ve çeşitleri
6 İzosatatik kirişlerin statik hesapları
7 İzosatatik kirişlerin statik hesapları
8 İzosatatik kirişlerin statik hesapları
9 İzosatatik kirişlerin statik hesapları
10 İzosatatik kirişlerin statik hesapları
11 Çerçeveler
12 Çerçeveler
13 Çerçeveler
14 Çerçeveler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 4
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 3
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 3
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 3
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 2
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 1
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 0
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 4 5 20
Sunum 0 0 0
Proje 1 5 5
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Çakıroğlu Adnan, Yapı statiği cilt I, İTÜ,1979, İstanbul, Türkiye.2-Ekiz İbrahim, Yapı Statiği I, YTÜ, 1992, İstanbul, Türkiye.3-Baradan Bülent,Yapı Statiği I, DEÜ, 1986, İzmir, Türkiye.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)