Ders Adı Yapı Teknolojisi
Ders Kodu INT-3107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Ahmet PEHLİVAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Yapı ve yapıların sınıflandırılması,zemin altı ve zemin üstü çalışmaları,kaplama işleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencileri yapı ve yapının sınıflandırılması, kazı, tahkim, drenaj,temel, duvar, baca, merdiven, çatı, sıva, Badana, boya, karo, fayans ve kaplamalar hakkında bilgilendirme. İnşaat işlerinde tün ince işçilik detaylarının öğrenilmesinin ve uygulama biçimleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar
No Dersin Kazanımları  
1 Yapının tanımı ve sınıflandırılmasının öğrenme
2 Kazı, tahkim,drenaj ve temel uygulamalarının öğrenme
3 Duvar çeşitleri ve örme tekniklerini anlama
4 Merdiven çeşitleri ve çizimlerini öğrenme
5 Basit merdiven hesapları yapabilme
6 Boya badana yapımı hakkında bilgi edinme
7 Karo,fayans,,ahşap,parke vb kaplamaların yapımını öğrenme
8 Bacalar ve baca tiplerini öğrenme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Yapının tanımı ve sınıflandırılması
2 Kazı,tahkim,drenaj ve temel uygulamaları
3 İksa,palplanş ve batardo uygulamaları ve kullanım şekilleri
4 Yüzeysel temel tipleri
5 Derin temel tipleri
6 Duvar malzemeleri,özellikleri ve duvar örgü kuralları
7 Duvar örgü çeşitleri ve bağlantı teknikleri
8 Bacalar ve baca tipleri
9 Merdiven çeşitleri ve elemanları
10 Basit merdiven hesapları
11 Çatı ve çatı tipleri
12 Doğal ve yapay malzemelerle kaplama yapılması
13 Badana,plastik boya ve yağlı boya uygulamaları
14 Karo,fayans,ahşap,parke vb kaplama yapımı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 5
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 5
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 5
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 5
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 1
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 2
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 3
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 8 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1;M.Selçuk Güner,Yapı Teknolojisi 1-2 kitabı 2009/istanbul 2;Köksal Özcan ,Yapı kitabı 1990/Ankara
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri