Ders Adı Arazi Ölçmeleri
Ders Kodu INT-3108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Metin DAVRAZ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İnşaat teknikerliği öğrencilerine çeşitli arazilerin ölçülmesi ve ölçümlerin büroda hesaplarının yapılması ve projenin araziye aplikasyonu. Çeşitli arazileri ölçmek Yapılan ölçümlerin büroda hesaplarının yapılması Çizilmiş projeleri araziye aplike etmek.................................................................
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İnşaat teknikerliği öğrencilerine çeşitli arazilerin ölçülmesi ve ölçümlerin büroda hesaplarının yapılması ve projenin araziye aplikasyonu. Çeşitli arazileri ölçmek Yapılan ölçümlerin büroda hesaplarının yapılması Çizilmiş projeleri araziye aplike etmek.................................................................
No Dersin Kazanımları  
1 Kullanılan ölçü ve birimlerini tanımak
2 Ölçek ve dönüşümlerini yapmak
3 İmar kanununu, basit uygulamalarını ve kullanılan teknik terimleri kavrayabilme
4 Değişik arazi şartlarında doğruların belirlenmesini kavrayabilme ve arazide uygulamasını yapabilme
5 Çeşitli uzunluk ölçüm cihazlarını kullanarak uzunluk ölçümünü kavrayabilme ve arazide uygulamasını yapabilme
6 Yükseklik ölçüm cihazlarını kullanarak yüksekliklerin ölçümünü kavrayabilme ve arazide uygulamasını yapabilme
7 Eşyükseklik eğrilerinin özellikleri, eşyükseklik eğrili planlardan gerekli bilgilerin alınması ve kesitlerin çıkarılması kavrayabilme
8 Yatay ve düşey açı ölçümünü, poligon türlerini,poligon tesis edilmesini ve tesis edilmiş poligon üzerinde gerekli ölçümlerin yapılmasını kavrayabilme ve arazide uygulayabilme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Topografyanın tanımı ve kullanım yerleri
2 Ölçü birimleri
3 Ölçekler ve dönüştürülmeleri
4 İmar bilgisi
5 Ölçme hataları
6 Doğruların belirtilmesi
7 Uzunlukların ölçülmesi
8 Dik inme dik çıkma
9 Yükseklik ölçümü
10 Eşyükseklik eğrileri
11 Açısal ölçüm ve poligonlar
12 Alan hesapları
13 Alan hesapları
14 Hacim hesapları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 2
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 2
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 4
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 2
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 1
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 1
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 1
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Arazi ölçmeleri ders notları
Diğer Kaynaklar Arazi ölçmeleri ders notları
Materyal
Dökümanlar Arazi ölçmeleri ders notları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri