Ders Adı Teknik Resim
Ders Kodu INT-109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 4-Ömer ÇOBAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Teknik resim temel ilkelerini, kullanılan araç ve gereçleri bilir. 2) Geometrik çizimleri yapabilir. 3) İzdüşüm ve görünüş çıkarabilir. 4) Ölçülendirme yapabilir. 5) Kesitler alabilir. 6) Perspektif Çizimleri yapabilir. 7) Çizilen bir teknik resmi okuyabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İnşaat (yapı) resim parçalarını elle ve resim gereçleriyle çizebileme, öğrencilerin el becerilerinin geliştirilmesi, geometrik çizimler yapabilme, bina projeleri konusunda bilgi sahibi olabilme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Teknik resim dilini öğrenciye kavratmak 2) Açıların ve geometrik çizim becerilerinin kazandırılması 3)Üç boyutlu ve uzamsal bakış açısının öğrenciye kazandırılması 4) Mesleki proje bakış açısının temelinin atılması
Dersin Amacı İnşaat teknik resmiyle ilgili temel çizim ilkelerini kavrayabilme. Herhangi bir cismin görünüşünden perspektifini, perspektifinden görünüş çıkarmayı yapabilme. Çizilmiş bir resmi okuyarak yorumlama yapabilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Teknik resmin, kullanılan çizim aletlerinin, resim kâğıtlarının, standart yazı ve antetlerin tanıtılması
2 Geometrik çizimler; Açı, yay, eğri ve çokgen çizimleri
3 İzdüşümler, Doğru ve düzlemlerin izdüşümlerin çıkarılması, gerçek büyüklüklerinin bulunması
4 Görünüşlerin tanıtılması, temel ve yardımcı görünüşlerin çıkarılması
5 Görünüş çıkarma uygulamaları
6 Ölçülendirme kuralları, standart ölçekler ve ölçülendirme uygulamaları
7 Perspektife giriş
8 Kesit görünüşler; tanımlar ve kesit düzlemleri, kesit alma yöntemleri ve kuralları, kesit alma uygulamaları.
9 Ara Sınav
10 Perspektifler; perspektif tanımı ve çeşitleri, perspektif çizim uygulamaları
11 Uygun ölçekli bina kat planı çizimi
12 Uygun ölçekli bina görünüş ve kesit çizimi
13 Final sınavı
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 0
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 0
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 0
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 0
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 0
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 0
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 1 20
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 4 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 1 12
Ödevler 10 2 20
Sunum 10 1 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 10 1 10
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu [1] Koparal-İplikçioğlu, Teknik Resim İst. 1994. [2] Küçük, Mehmet, Teknik Resim İst.. 2005.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)