Ders Adı Bina Bilgisi
Ders Kodu INT-3111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yusuf ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Mimarlık Kavramları, İnsan boyutları, Kullanıcı gereksinimleri, İnsan-Çevre İlişkileri, Mimari Planlama Süreci (Programlama-Tasarım-Uygulama-Kullanım), Konut, Konut Kültürü, Konut ve eylemler, Konut yakın çevresi, Konut tipleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Temel eylemlerin (yatma, yeme, çalışma, rekreasyon, sağlık) farklı bina tiplerinde mekansal özellikler halinde irdelenerek tasarım kriterlerinin verilmesi. Mimarlık kavramları ve mimari planlama süreci ile kuramsal alt yapı oluşturmak, bireyin gereksinmeleri ve çevre ile ilişkilerini ortaya koyarak, insan hayatının içinde geçtiği ana mekanlardan konut diğer bina türleri ile ilgili bilgilerin kazandırılması dersin amacını oluşturmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Mimari proje tasarım aşamalarını ve bina ihtiyaç programı tanımını bilmek.
2 Kullanım amacına göre binalar ile bu binalarda taşıyıcı ve tamamlayıcı kısımları bilmek.
3 Yapının boyutlandırılmasında insan ve eşya boyutlarının etkisini göz önünde bulundurmak.
4 Arsa, yapı ve çevre ilişkisini bilmek ve iklime göre bina yönlendirme yapabilmek
5 Kullanıcı gereksinimlerini (yaşama, yemek yeme, servis, yatma ve temizlenme) ve buna göre planlama-tasarlama ilişkilerini yorumlayabilmek.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Dersin tanımı ve önemi. Fizibilte ve müşteri istek tespiti
  Ön Hazırlık: 1. Çevremizdeki yapı ve tesisleri inceleyip, ne tür yapı ve tesisler gördüğünüzü yazınız. 2. Bu yapı ve tesisler ne amaçla yapılmış, işlevleri neferdir? Araştırıp, yazınız. 3. Bir yapı ya da tesisi örnek alarak, özelliklerini belirleyiniz.
2 Ergonomi ve mekan alanları
3 Konut yapılarını meydana getiren eleman ve bölümler. A)Bina elemanları; pencere ve kapılar
4 Konut yapılarını meydana getiren eleman ve bölümler. A)Bina elemanları; merdiven, korkuluk, asansör, rampa, duvar
5 Konut yapılarını meydana getiren eleman ve bölümler. A)Bina elemanları; bacalar, çatılar, ışıklık, döşeme
6 Konut yapılarını meydana getiren bölümler ve konut yapıları hakkında bilgi
7 Konut sistemleri, TAKS ve KAKS kavramları
8 Ara sınavlar
9 Mimari ve betonarme proje düzenleme esasları
10 Yapı projelerinin hazırlanması
11 Bina yapıları (taşıyıcı sistemler, tamamlayıcı sitemler ve konuyla ilgili çizimler)
12 Betonarme yapı elemanları
13 Asansör boşlukları ve genel tekrar
14 Final sınavları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 1
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 2
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 1
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 2
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 1
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 1
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 1
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 40 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-YAPI TEKNOLOJİSİ,DURMUŞ ALİ AÇIKEL,MUSTAFA ALTIN,ATİLA DORUM, NOBEL YAYIN EVİ 2-YAPI VE TASARIMCININ EL KİTABI, DR.CEVDET EMİN EKİNCİ, BORDO KİTAP, ÜNİVERSİTE KİTABEVİ
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri