Ders Adı Arazi Ölçmeleri
Ders Kodu INT-112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kullanılan ölçü ve birimlerini tanımak Ölçek ve dönüşümlerini yapmak İmar kanununu, basit uygulamalarını ve kullanılan teknik terimleri kavrayabilme Değişik arazi şartlarında doğruların belirlenmesini kavrayabilme ve arazide uygulamasını yapabilme Çeşitli uzunluk ölçüm cihazlarını kullanarak uzunluk ölçümünü kavrayabilme ve arazide uygulamasını yapabilme Yükseklik ölçüm cihazlarını kullanarak yüksekliklerin ölçümünü kavrayabilme ve arazide uygulamasını yapabilme Eşyükseklik eğrilerinin özellikleri, eşyükseklik eğrili planlardan gerekli bilgilerin alınması ve kesitlerin çıkarılması kavrayabilme Yatay ve düşey açı ölçümünü, poligon türlerini,poligon tesis edilmesini ve tesis edilmiş poligon üzerinde gerekli ölçümlerin yapılmasını kavrayabilme ve arazide uygulayabilme Alan ve hacim hesaplarının temel ilklerini uygulayabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Çeşitli arazileri ölçmek Yapılan ölçümlerin büroda hesaplarının yapılması Çizilmiş projeleri araziye aplike etmek
Dersin Amacı İnşaat teknikerliği öğrencilerine çeşitli arazilerin ölçülmesi ve ölçümlerin büroda hesaplarının yapılması ve projenin araziye aplikasyonu. Çeşitli arazileri ölçmek Yapılan ölçümlerin büroda hesaplarının yapılması Çizilmiş projeleri araziye aplike etmek.................................................................
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Topografyanın tanımı ve kullanım yerleri
2 Ölçü birimleri
3 Ölçekler ve dönüştürülmeleri
4 İmar bilgisi
5 Ölçme hataları
6 Doğruların belirtilmesi
7 Uzunlukların ölçülmesi
8 Dik inme dik çıkma
9 Yükseklik ölçümü
10 Eşyükseklik eğrileri
11 Açısal ölçüm ve poligonlar
12 Alan hesapları
13 Alan hesapları
14 Hacim hesapları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 4
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 5
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 0
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 4
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 0
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 1
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 0
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 1
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 2
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 128    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar İnal Cevat ve Diğerleri,’’ Topografya ölçme bilgisi’’, Nobel yayın, Ankara, 2006 3194 sayılı İmar kanunu ve Isparta imar yönetmelikleri
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)