Ders Adı Bilgisayar Destekli Yapı Detay Çizimi
Ders Kodu INT-3112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yusuf ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş. Dersin değerlendirme kriterlerinin aktarılması.,Projelendirme aşamaları ve uygulama ilkeleri,Vaziyet planı çizimi,Kat planı ve çatı planı çizimi,Kat planı ve çatı planı çizimi,Yapı kesitlerinin çizimi,Yapının görünüşlerinin çizimi,Detay çizimleri,Detay çizimleri,Merdiven plan ve detay çizimi,Merdiven plan ve detay çizimi,Doğrama detayları,Kapı detayları,Proje hazırlama; konularını içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Cad sistemi yardımı ile basit bir yapının plan, kesit ve görünüş çizimlerini uygulayabilme
No Dersin Kazanımları  
1 1. Basit bir yapının kat planlarını çizer
2 Aynı yapının kesit ve görünüşlerini çizer
3 Çalışılan çizim üzerinde ölçülendirme ve metin yazma komutlarını uygular
4 Niteleyici etiketlerin oluşturulması için ATTRIBUTES komutlarını uygular
5 Cad sistemi ile merdiven, temel, çatı vb. mimari detay çizimlerini yapar
6 Cad sistemi ile kalıp planları, kolon aplikasyon planı, kiriş detayları vb. çizimleri yapar
7 PLOT komutu ile çizim dosyasında yapılacak ayarları ve belirlenen çizdirme aracına gönderme işlemini yapar
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Cad sistemi ile basit bir yapının kesit çizimi
2 Cad sistemi ile basit bir yapının mimari projesi hazırlanması
3 Merdiven detay çizimi
4 Merdiven detay çizimi
5 Çatı çizimi
6 Çatı çizimi
7 Cad sistemi ile mimari detay çizimleri
8 Cad sistemi ile mimari detay çizimleri
9 Bina görünüş çizmleri
10 Bina görünüş çizimleri
11 Bina görünüş çizimleri
12 Bina görünüş çizimleri
13 Vaziyet planı çizimi
14 Vaziyet planı çizimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 5
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 5
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 2
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 2
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 1
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 1
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 4
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 2 4 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Autocad 2009 Murat CAN 2009
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri