Ders Adı Bilgisayarda Çizim
Ders Kodu INT-3113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Yusuf ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Autocad programını tanıtmak. Temel çizim, düzenleme, ölçülendirme ve katman komutlarını açıklamak. Çizim çıktı ayarlarının açıklanması. Bina çizimi uygulamalarını teknik resim kurallarına uygun olarak yaptırmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Cad sistemi ile bilgisayarlı ortamda çizim yapılabilmesi.Cad sistemine dair temel bilgiler.
No Dersin Kazanımları  
1 CAD sistemini bilgisayarların yazılım ve donanım unsurlarını söyler, program paketini bilgisayara yükleme işlemeni yapar
2 Cad sisteminde çizicinin temel fonksiyonlarını açıklar
3 Cad çizimleri için layer kavramını açıklar
4 Kartezyen ve açısal koordinatlar ile nokta girişini açıklar
5 Temel geometrik çizim elemanlarının uygular
6 Ekranda çizili bulunan objelerin başlangıç, bitiş, orta noktası gibi gerekli osnap modlarını kullanarak move copy ve array gibi komutları uygular
7 Görüntü komut seçenekleri ile ekrandaki objelerin görüntü ayarlarını yapar
8 Stil komutu yardımıyla yazı stillerini düzenler
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Cad sisteminde görüntü ekranı ve çizimin temel fonksiyonları.
2 Çizim yardımcı komutları ile çizim dosyası için ayarlar yapılması.
3 CAD çizimleri için layer kullanılması.
4 Kartezyen kordinetler ile nokta girişi. Açısal kordinatlar ile reletif nokta girişi.
5 Temel geometrik çizim elemanları.
6 Düzeltme komutları.
7 Crossing ve window gibi seçim komutları. Snap, Grid ve Artho çizim yardımcı ayarları
8 OSNAP modlarının kullanılması
9 Blok nesen oluşturma
10 Design Center ile nesne ekleme
11 PROPERTIES komutu ile objelerin şekil, konum, boyut yada sahip oldukları renk ve çizgi gibi özelliklerini degiştirmek
12 STYLE komutu yardımıyla yazı stileri.
13 DIMSTYLE komutu ile ölçülendirme degişkenlerinin ayar işlemleri
14 Çizgil objeler hakkında detaylı bilgilerin elde etmek için AREA, DIST, LIST gibi sorgulama komutlarını uygulamak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 5
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 5
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 2
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 2
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 1
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 1
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 5
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 4 4 16
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Autocad 2009, Hasan BAL
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri