Ders Adı Depreme Dayanıklı Yapılar
Ders Kodu INT-3154
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Ahmet PEHLİVAN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Depreme dayanıklı yapı tasarımı ilkeleri, deprem yönetmeliği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Depreme dayanıklı yapı tasarım ilkelerini, deprem yönetmeliklerini ve uygulamada depreme karşı yapı dayanımının artırılması için kontrollük hizmeti veren teknik elemanların dikkat etmesi gereken hususları öğretmek. Deprem yönetmeliklerinin uygulanması, mimari ve taşıyıcı sistem tasarımının depreme uygun hale getirilmesi
No Dersin Kazanımları  
1 Depremin tanımı, oluşumu çeşitleri ve özellikleri hakkında genel bir bilgiye sahip olmak
2 Deprem yönetmeliklerinin uygulanması, mimari ve taşıyıcı sistem tasarımının depreme uygun hale getirilmesi
3 Depreme dayanıklı yapı kavramını anlama ve depreme dayanıklı yapıda temel ilkeleri öğrenmek
4 Deprem dayanımında mimarinin önemini kavrama, depreme dayanıklı yapıda mimari planlama ilkelerini öğrenerek bu bilgileri mimari tasarıma taşımak
5 Depreme dayanıklı yapı tasarımında taşıyıcı sistem düzenlemesinin önemi
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Giriş ve genel bilgiler
2 Depremler: Yer Hareketinin Özellikleri ve Deprem Parametreleri
3 Deprem etkisinde zeminin rolü
4 Yapılarda temel seçimi ve deprem ilişkisi
5 Depreme karşı etkili elemanlar; perdeler
6 Kolon-kiriş birleşim noktaları
7 Türkiye’de deprem bölgeleri haritası
8 Deprem yönetmelikleri
9 Sünek yapı tasarımı ve önemi
10 Betonarme, çelik ve prefabrik yapıların sünek tasarımı esasları
11 Depreme karşı günümüzde uygulanan son teknikler
12 Mevcut ve hasarlı yapıların tamir ve güçlendirilmesi
13 Basit yapıların deprem hesabı
14 Basit yapıların deprem hesabı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 2
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 3
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 3
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 2
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 1
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 1
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 1
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 95    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ders Notları
Diğer Kaynaklar • Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 2007. • Z.Celep, N.Kumbasar, 1992 Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı yapı Tasarımı.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri